Specjalne strefy dla jeży powstały w tyskich parkach.

 


W miejskich parkach w Tychach wyznaczono specjalne strefy, w których liście nie są grabione i pozostaną do wiosny. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści – oprócz utrzymania wilgoci w glebie zapewnia też schronienie dla wielu stworzeń m.in. jeży.

W specjalnych strefach Tyski Zakład Usług Komunalnych postawił tabliczki informacyjno-edukacyjne. Informują one o niegrabieniu liści w parku: „Tutaj nie grabimy liści! Opadłe liście są cenną ochroną korzeni drzew, krzewów, trawników i miejskiej fauny na zimę. Tworzą ściółkę, siedlisko wielu bezkręgowców, użyźniające glebę i stanowią zimowy dom m.in. dla jeży! Dbamy o mieszkańców, bo dbamy przyrodę TZUK”. 

W roku ubiegłym jeże dostały specjalne domki wiklinowe, które zostały umieszczone w miejscach najczęściej przez nie odwiedzanych.

Akcja niegrabienia liści kontynuowana jest od trzech lat.


Źródło : https://umtychy.pl/