Zmiana lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 


Od poniedziałku 24 października Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Katowickiej zostaje zamknięty. W zamian, od 21 października zostaje uruchomiony PSZOK na ul. Dojazdowej (przy ul. Mikołowskiej).

W związku ze zmianą lokalizacji Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Katowickiej na ul. Dojazdową (PSZOK-przy ul. Mikołowskiej), mieszkańcy mogą przywozić odpady selektywne do PSZOKu przy ul. Katowickiej do soboty 22.10 do godziny 13:00. Istnieje również możliwość dostarczania odpadów już od piątku 21.10 od godziny 6:30 do PSZOK na ul. Dojazdową (przy ul. Mikołowskiej).

Od dn. 24.10.2022 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Katowickiej zostanie zamknięty.

W Tychach nadal działają dwa stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK), do których mieszkańcy mają możliwość dostarczenia odpadów takich jak np.: papier, tekturę, metal, złom, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, trawę, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony samochodowe.

Regulamin dostępny na www.master.tychy.pl

LOKALIZACJE PSZOK – TYCHY:

PSZOK – TYCHY, SERDECZNA

Tychy, ul. Serdeczna,
Urbanowice naprzeciw Firmy Boryszew S.A. Oddział Maflow

GODZINY OTWARCIA – TYCHY
Poniedziałek – piątek: 6.30 – 21.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Do 22.10.2022 r. – czynny: PSZOK – TYCHY, KATOWICKA

Tychy, ul. Katowicka,

GODZINY OTWARCIA – TYCHY
Poniedziałek – piątek: 6.30 – 21.00
Sobota: 9.00 – 13.00

Od 21.10.2022 r. – czynny: PSZOK – TYCHY, DOJAZDOWA (przy ul. Mikołowskiej)

Tychy, ul. Dojazdowa,

GODZINY OTWARCIA – TYCHY
Poniedziałek – piątek: 6.30 – 21.00
Sobota: 9.00 – 13.00


Źródło : https://umtychy.pl/