Wyniki IX edycji Budżetu Obywatelskiego.

 


Znamy już wyniki głosowania na projekty zgłoszone do tyskiego Budżetu Obywatelskiego 2023. Do realizacji w roku 2023 przeszło 80 zadań.

Wśród zwycięskich projektów znalazły się takie, jak zakup drona antysmogowego, kastracja i czipowanie psów i kotów mieszkańców Tychów czy wirtualna biblioteka.

Zgodnie z Regulaminem głosowania do realizacji zostają przekazane projekty, które na podstawie głosowania uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych.  W przypadku, w którym nie wystarczy środków na realizację kolejnego wybranego w głosowaniu projektu na liście, rekomenduje się do realizacji następny, który mieści się w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

W tegorocznym głosowaniu mieszkańcy wybierali spośród 128 projektów, z czego 29 dotyczyło całego miasta, a 99 określonego rejonu miasta. Do realizacji przeszło 80 zadań: 7 ogólnomiejskich i 73 projekty dotyczące określonego rejonu miasta. Z puli rejonowej zostało pozostało 575 513 zł, które zgodnie z regulaminem powiększyły pulę ogólnomiejską, dając razem 1 075 513 zł.

– W IX edycji Budżetu Obywatelskiego powstaną m.in. nowe chodniki, parkingi, place zabaw oraz przeprowadzone zostaną prace zagospodarowania licznych przestrzeni miejskich. Duża część zwycięskich projektów to zajęcia kulturalne i sportowe, np. półkolonie, warsztaty, festyny i pikniki – mówi Iwona Bińkowska, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM Tychy. 

– Dziękuję wszystkim tyszanom za oddane głosy – mówi Maciej Gramatyka, z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych i dodaje– Budująca jest aktywność mieszkańców, zarówno przy głosowaniu, ale też podczas zgłaszania projektów do budżetu obywatelskiego. Nasi mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce, wyznaczają cele i wspólnie je realizują.  

LISTA PROJEKTÓW REKOMENDOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2023 WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI ICH REALIZACJI – ZADANIA OGÓLNOMIEJSKIE