Porozumienie o współpracy tyskiej Policji z Zespołem Szkół im. Orląt Lwowskich.

 


Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Roman Fitrzyk podpisał porozumienie z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Bożeną Uszok-Jarek. Dotyczy ono współpracy w zakresie działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego realizowanej wśród młodzieży.

Komendant Miejski Policji w Tychach insp. Roman Fitrzyk wspólnie z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach Panią Bożeną Uszok-Jarek ustalili zakres współpracy pomiędzy reprezentowanymi przez siebie stronami. Od teraz tyscy policjanci będą wspierać uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa, przeciwdziałania patologiom oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością i demoralizacją. Podpisane porozumienie stanowi również wsparcie klasy mundurowej o charakterze policyjnym, której uczniowie zamierzają wstąpić w przyszłości w policyjne szeregi.


Źródło : https://tychy.policja.gov.pl/