„Szanowny kierowco” – akcja tyskiej Straży Miejskiej .

 


„Szanowny kierowco! W chwili obecnej pojazd parkuje niezgodnie z przepisami prawa o Ruchu Drogowym. W sytuacji ponownego stwierdzenia samochodu w tym miejscu będziemy zmuszeni do podjęcia bardziej restrykcyjnych kroków.” – kartki z taką treścią mogą znaleźć za szybą swoich pojazdów kierowcy parkujący w niedozwolonym miejscu w Tychach.

– Korzystamy z takiej formuły w sytuacjach, w których nie doszło do naruszeń ustawy prawo o ruchu drogowym w rażący sposób. Z reguły w miejscach o znikomej społecznej szkodliwości. Rzecz jasna, każde takie nasze działanie jest odnotowywane, a brak reakcji kierowcy na nie powoduje wdrożenie bardziej radykalnych środków – mówi Sławomir Gurdek z tyskiej Straży Miejskiej.

Strażnicy miejscy podkreślają, że informacja napisana jest językiem prostym, zrozumiałym dla wszystkich, zgodnym z opracowaniem „Komunikacja pisemna. Rekomendacje” wydanym przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz zasadami przyjętymi przez Urząd Miasta Tychy w ramach projektu „Proste słowo”.  (W połowie 2018 roku Urząd Miasta Tychy jako pierwszy urząd miasta w kraju rozpoczął realizację projektu, którego celem było wprowadzenie prostego języka do pism i dokumentów, które urzędnicy kierują do mieszkańców.)

Taka komunikacja przynosi pożądane efekty.

– Doświadczenie podpowiada nam, że w większości przypadków odnosi ona bardziej pozytywny odbiór społeczny niż długotrwały proces wzywania osoby do jednostki kończący się nałożeniem mandatu karnego. Była ona dla nas również sposobem uniknięcia bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami podczas pandemii – dodaje Sławomir Gurdek.

W 2021 roku liczba wszystkich stwierdzonych przez tyskich strażników miejskich wykroczeń wyniosła 1900, w tym ujęto 159 wystawionych kartek „Szanowny kierowco”.  W tym roku, do 4 października 2022 roku liczba wszystkich stwierdzonych wykroczeń wyniosła 1449, wystawionych zostało 200 kartek „szanowny kierowco”.Źródło : https://umtychy.pl/