ZTM podwyższa ceny za bilety.

 


Pasażerowie korzystający z usług Zarządu Transportu Metropolitalnego muszą liczyć się podwyżkami cen za bilety.

Zostanie wprowadzona taryfa czasowa zamiast strefowo-czasowej. Bilety normalne w wersji papierowej obowiązujące 20, 40 i 90 minut kosztować będą odpowiednio 4,60, 5,60 i 6,60 zł. Podwyżka to 60 groszy. Za bilety w wersji elektronicznej zapłacimy nieco mniej, bo odpowiednio 4, 5 i 6 złotych. Na tych biletach można się przesiadać. Natomiast opłata za przejazd jednorazowy będzie zależna od odległości: do 1 kilometra wyniesie 2 zł., do 2 km ‒ 2,60 zł, od 2 do 5 km ‒ 3,2 zł, od 5 do 9 kilometrów pasażerowie zapłacą 3,80 zł, powyżej 9 do 14 km ‒ 4,40 zł, od 14 do 20 km bilet będzie kosztował 5 złotych, a powyżej 20 km ‒ 5,60 zł.

Zmiany szykują się także w opłatach dodatkowych, za jazdę bez biletu pasażerowie zapłacą 550 złotych, chyba że w ciągu ostatnich 6 miesięcy od daty nałożenia opłaty dodatkowej korzystali z biletów długookresowych lub tzw. Metrobiletów, a łączny okres ważności tychże wyniósł co najmniej 170 dni, wtedy za przejazd bez ważnego biletu mogą zapłacić mniej. Zmieni się wysokość kary za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu i dokumentu uprawniającego do ulgi.

Nowa taryfa będzie obowiązywać od 17 października 2022 roku.