Utrudnienia w ruchu na ul. Wawelskiej w Bieruniu.

 


W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 934, w dniu 3 października br. nastąpi zaplanowane zamknięcie odcinka ul. Wawelskiej.

Firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o., która na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach realizuje zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 934 od miejscowości Imielin do DK44” informuje, że w dniu 03 października br. nastąpi zaplanowane zamknięcie odcinka DW 934 ul. Wawelskiej – od skrzyżowania z ul. Prywatną w Bieruniu do skrzyżowania z DW  780 ul. Śląską i ul. Górnośląską w Chełmie Śląskim – Kopciowicach.

Roboty będą prowadzone w sposób powodujący możliwie jak najmniej uciążliwości oraz umożliwiający mieszkańcom dojazd do posesji przy ulicach: Prywatnej, Wawelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prywatną do skrzyżowania ul. Równoległą, służbom miejskim oraz komunikacji publicznej.

Wawelska - zakres robótŹródło : https://www.bierun.pl/