173 pojazdy wyposażone w najnowsze systemy informacji pasażerskiej SIMS w Tychach.

 


Najnowsze systemy informacji pasażerskiej SIMS zostały zainstalowane i uruchomione w 143 autobusach PKM Tychy oraz w 30 trolejbusach TLT Tychy.

Pojazdy te wraz z systemami cieszą się swoją niezawodnością a dostarczone oprogramowanie centralne ułatwia pracę dyspozytorom.

Wszystkie 173 pojazdy wyposażone są w najnowszej generacji sterowniki SIL2, które dzięki swojej innowacyjności umożliwiają nagrywanie obrazu audio-wideo na dysk SSD zainstalowany w autokomputerze.

Autokomputer współpracuje z:

  • system zliczania pasażerów,
  • systemem informacji pasażerskiej w pojeździe,
  • systemem alarmowym,
  • systemem monitoringu wizyjnego
  • systemem raportującym obsługę liniową,
  • systemem podglądu pojazdu online,

Dodatkowo cały system zintegrowany jest z urządzeniami dostarczonymi przez firmę SIMENS, który odpowiada między innymi za „zielona falę” czyli system przydzielający priorytet sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu.

Sercem całego systemu ITS Tychy jest Centrum Sterowania Ruchem, które jest zlokalizowane w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Dyspozytorzy posiadają podgląd Online na każdy z 173 pojazdów wyposażony w systemy SIMS. System ITS Tychy składa się z 4 kluczowych systemów zwiększających komfort zarówno pasażerom jak i ułatwia prace obsłudze komunikacji miejskiej w Tychach.

  1. „Zielona fala” charakteryzuje się innowacyjną logiką przydzielania priorytetów pojazdom wyposażonym w system ITS. Na blisko 40 nowo przebudowanych skrzyżowaniach obsługuje opóźnienia i przyspieszenia pojazdów. Na zdefiniowanie priorytetu ma wpływ dodatkowo dotąd niespotykana metoda analizująca predykcje ilości osób, które będą podróżowały na dalszej trasie pojazdu.
  2. Podgląd pojazdów ONLINE – Dyspozytorzy w trybie rzeczywistym widzą i reagują na opóźnienia i przyspieszenia pojazdów, tym samym mogąc regulować tzw. „zieloną falę” dla odpowiednich pojazdów poruszających się na różnych liniach i kierunkach.
  3. Bezpieczeństwo – każdy pojazd wyposażony w System ITS – umożliwia zgłoszenie alarmowe dyspozytorowi w trybie ONLINE – poprzez użycie przycisku PANIC na autokomputerach SIL2. Zgłoszenia alarmowe mogą odebrać Dyspozytorzy w Centrum Sterowania Ruchem, Dyspozytorzy PKM i TLT oraz Komenda Miejska Policji w Tychach.
  4. System Zliczania pasażerów – dzięki temu systemowi – organizatorzy transportu mogą w prosty sposób stwierdzić, czy ilość pojazdów na liniach jest wystarczająca do obsługi liniowej przez przewoźników dzięki czemu można zaplanować odpowiednią ilość kursów o danych porach dnia, aby pojazdy nie były przepełnione, a pasażerowie czuli się komfortowo.


Źródło : https://www.sims.pl/