Tyski MPOS informuje o wypłatach dodatku węglowego.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach informuje, że wypłata dodatku węglowego nastąpi po otrzymaniu środków finansowych na realizację zadania przewidzianego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

Zapotrzebowanie  na środki na finansowanie wypłat dodatku w miesiącu wrześniu zostało złożone do Wojewody Śląskiego 13 września, jednak do dziś żadne środki nie wpłynęły.

W ostatnich dniach rząd przygotował nowelizację ustawy. Najważniejsze zmiany, to wydłużenie czasu na wypłatę pieniędzy z 30 do 60 dni. W związku z tym, termin rozpatrzenia złożonych wniosków zostaje przesunięty na dzień 15.10.2022 r. Zmiana dotyczy wszystkich, czyli także tych mieszkańców, którzy wnioski złożyli jeszcze w sierpniu.


Wnioski o dodatek węglowy należy składać do 30 listopada 2022 roku jedną z trzech dostępnych metod:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego (z wykorzystaniem formularza „pismo ogólne do podmiotu publicznego” – należy dołączyć wypełniony formularz wniosku i podpisać pismo Profilem Zaufanym (serwis zewnętrzny)
  • pocztą tradycyjną  – decyduje data stempla pocztowego
  • tradycyjnie (papierowo) wnioski będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tychach przy ul. Barona 30   (punkt obsługi klienta – wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego)   w godzinach:
    – poniedziałek, wtorek : 8:00-15:00
    – czwartek: 8:00-17:00
    – piątek: 8:00-13:00

Formularze są dostępne w punkcie obsługi klienta Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach przy ul. Barona 30 (punkt obsługi klienta – wejście z zewnątrz budynku od strony salonu samochodowego) oraz na stronie internetowej MOPS w zakładce   WNIOSEK DO POBRANIA. Miejski Ośrodek Pomocy Społeczne prosi o   PRAWIDŁOWE I UWAŻNE WYPEŁNIENIE WNIOSKU ORAZ O WPISANIE ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ, na który zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego oraz   NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO. DODATEK WĘGLOWY dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000 złotych.

Świadczenie jest niezależne od dochodu. Przeznaczone jest dla wszystkich gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Przysługuje tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.


Źródło : https://umtychy.pl/