Od dzisiaj za mandaty zapłacisz nawet dwa razy więcej.

 


17 września 2022 roku to niezwykle istotna data dla kierowców. Od tego dnia, jeśli popełnią dane wykroczenie ponownie, będą musieli zapłacić dwa razy więcej.

Od 1 stycznia 2022 roku płaci się za wykroczenia o wiele więcej (np. wymuszenie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł), a od 17 września można mówić o następnym etapie zmian. W skrócie: jeśli kara nie odniosła skutku, za kolejne „wyczyny” na drodze będzie ona dwa razy wyższa.

Kierowca, który w ciągu dwóch lat po raz kolejny zostanie przyłapany na jednym z najcięższych wykroczeń w ruchu drogowym, zapłaci podwójną stawkę mandatu. W przypadku ponownego przekroczenia prędkości o 71 km/h (lub więcej) mowa nawet o 5 tys. zł kary! Co ważne, liczba przyznawanych punktów karnych nie zostanie podwojona.

Wraz z nowelizacją przepisów art. 38 Prawa o ruchu drogowym został wzbogacony o następujący zapis: „Kierującemu pojazdem mechanicznym ukaranemu za wykroczenie określone w art. 86 par. 1a i 2, art. 86b par. 1, art. 87 par. 1 art. 92 par. 2, art. 92a par. 2, art. 92b, art. 94 par. 1 albo art. 97a, który w ciągu dwóch lat od ostatniego prawomocnego ukarania popełnia to samo wykroczenie, wymierza się karę grzywny w wysokości nie niższej niż dwukrotność dolnej granicy ustawowego zagrożenia”. W ten właśnie sposób od 17 września 2022 r. wprowadzone zostaną kary za recydywę.

Lista wykroczeń znajduje się poniżej. Pierwsza kwota wskazuje podstawową stawkę mandatu, druga to kara w przypadku recydywy.

WYKROCZENIA OBJĘTE RECYDYWĄ
NARUSZENIE GRZYWNA
II. Przepisy o bezpieczeństwie pieszych na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu
A. Naruszenie przepisów o bezpieczeństwie pieszych przez kierującego pojazdem mechanicznym
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście 1500/3000
Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża 1500/3000
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni 1500/3000
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem podczas włączania się do ruchu 1500/3000
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy cofaniu pojazdem 1500/3000
Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania 1500/3000
Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej 1500/3000
Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem 1500/3000
Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu 1500/3000
Naruszenie zakazu jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych 1500/3000
B. Prędkość i hamowanie
Przekroczenie dopuszczalnej prędkości:
o 31–40 km/h 800/1600
o 41–50 km/h 1000/2000
o 51–60 km/h 1500/3000
o 61–70 km/h 2000/4000
o 71 km/h i więcej 2500/5000
E. Wyprzedzanie
Naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu:
1) silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 1000/2000
2) silnikowego na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi 1000/2000
3) silnikowego na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany 1000/2000
4) uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym 1000/2000
5) na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany 1000/2000
6) na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim 1000/2000
7) przy przejeżdżaniu przez tory tramwajowe lub bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem skrzyżowania lub przejazdu tramwajowego, na którym ruch jest kierowany 1000/2000
8) określonego znakiem drogowym 1000/2000
Wyprzedzanie pojazdu z niewłaściwej strony 1000/2000
F. Przecinanie się kierunków ruchu
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone 2000/4000
Naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały 2000/4000
Naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy 2000/4000
VII. Zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tamowanie lub utrudnianie ruchu
Niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jeżeli następstwem było naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia przez:
1) kierującego pojazdem mechanicznym 1500/3000

Warto jednak przypomnieć, że jeśli dojdzie do zbiegu wykroczeń, czyli jednoczesnego złamania kilku przepisów, suma mandatów nie może przekroczyć 6 tys. zł. Sprawa może być jednak skierowana do sądu, a tam kary mogą być zdecydowanie większe.

Uzupełnieniem przepisów jest również podniesienie stawek punktów karnych. W tym wypadku można uzyskać 15 punktów przy jednym wykroczeniu, choć limit 24 punktów nie został podniesiony. Mają one kasować się po dwóch latach od zapłacenia mandatu.


Źródło : https://autokult.pl/