X Zjazd Profilaktyczny w Tychach.

 


Jak pomagać dzieciom z zespołem FASD, nowe twarze współczesnej narkomanii, uzależnienia behawioralne to tematy X Zjazdu Profilaktycznego organizowanego przez Urząd Miasta Tychy, który odbędzie się 8 września 2022 r. w godz. 9.30-14.00 w tyskiej Mediatece przy al. Piłsudskiego w Tychach.

Tegoroczne hasło przewodnie zjazdu brzmii „Uzależnienia – czego jeszcze nie wiemy?”. Wykłady zaprezentują eksperci: Teresa Jadczak-Szumiło, Maria Banaszak, Magdalena Rowicka i Krzysztof Czub.

Zapraszamy mieszkańców do udziału w wydarzeniu. Są jeszcze wolne miejsca, a udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Obowiązują zapisy pod nr tel. 32 776 35 40, 32 776 35 11 (1.09.2022 – 7.30-17.30; 2.09.2022 – 7.30 – 13.30; 5.09.2022 – 7.30-15.30, 6.09.2022 – 7.30-15.30).

Plan X Zjazdu Profilaktycznego pn. „Uzależnienia – czego jeszcze nie wiemy?” | 8 września 2022 r.

9:00 – 9:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:30 – 9:40 OTWARCIE – Maciej Gramatyka Zastępca Prezydenta Miasta Tychy ds. Społecznych

9:40 – 10:40 TERESA JADCZAK-SZUMIŁO – Jak pomagać dzieciom z zespołem FASD

10:40 – 11:40 MARIA BANASZAK – Nowe twarze współczesnej narkomanii. Kto, co, jak i dlaczego bierze oraz jak możemy pomóc?

11:40 – 12:15 PRZERWA KAWOWA

12:15 – 13:15 MAGDALENA ROWICKA – Uzależnienia behawioralne – rekomendacje dla profilaktyki

13:15 – 14:00 KRZYSZTOF CZUB – Jestem uzależniony od czynności – gdzie szukać pomocy?

PRELEGENCI

Teresa Jadczak-Szumiło – doktor nauk w zakresie psychologii klinicznej dziecka. Założycielka pierwszej publicznej poradni dla dzieci z FASD w szpitalu św. Ludwika w Krakowie. Ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Autorka modelu pomocy i wsparcia dla dzieci z FASD i ich adopcyjnych rodziców. Wcześniej ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz szef miejskiego Centrum Terapii Rodzin w Żywcu. W ramach pracy naukowej zajmuje się badaniami na temat wpływu alkoholu na rozwijający się mózg. Wspólnie z prof. Andrzejem Urbanikiem badała profil biochemiczny mózgu u dzieci z FASD z wykorzystaniem spektroskopii protonowej HMRS. Od 2001 roku prowadzi prywatną poradnię psychologiczną dla dzieci i ich rodzin. Na co dzień pracuje z dziećmi adoptowanymi z zaburzeniami przywiązania oraz FASD, a także z dziećmi, które doświadczyły wczesnej traumy.

Maria Banaszak – certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i badaczka społeczna, doktor nauk społecznych. Autorka i współautorka artykułów naukowych i publikacji branżowych, w tym książki „Hajland. Jak ćpają nasze dzieci?” Pełnomocnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR ds. Badań i Rozwoju oraz dyrektor Hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i specjalista psychoterapii w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień MONAR w Głoskowie. Posiada certyfikaty w zakresie wykorzystania Terapii Schematów oraz Dialogu Motywującego w terapii uzależnień, jak również realizatora programów profilaktycznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii. Doradca Naukowy w projektach PredictWatch, współtworzących aplikacje mobilne, oparte na sztucznej inteligencji, mające na celu predykcję i zapobieganie nawrotom w uzależnieniach.

Magdalena Rowicka – psycholog, doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się między innymi uzależnieniami behawioralnymi (w tym zaburzeniami grania w gry komputerowe). Współautorka i realizatorka programów szkoleniowych i profilaktycznych. Autorka artykułów naukowych i popularno-naukowych oraz  monografii z zakresu tematyki uzależnień behawioralnych. W ramach swojej pracy naukowej wydała między innymi takie publikacje jak:  „Uzależnienia behawioralne. Profilaktyka i terapia”, „E-uzależnienia. Teoria, profilaktyka, terapia.”

Krzysztof Czub – specjalista psychoterapii uzależnień, kierownik Ośrodka Readaptacyjnego w Bielsku-Białej – stacjonarnej placówki dla mężczyzn uzależnionych behawioralnie oraz od środków psychoaktywnych. Prowadzi grupę pogłębioną dla hazardzistów w Miejskim Ośrodku Terapii Uzależnień w Bielsku-Białej. W latach 2012-2018 kierownik Hostelu Postrehabilitacyjnego dla młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych. W ramach pracy terapeutycznej wykorzystuje również swoje sportowo-turystyczne zainteresowania – zorganizował dla młodzieży m.in. rowerowe wyprawy po wschodniej Polsce czy do Transylwanii.


Źródło : https://umtychy.pl/