Opublikowane zostały listy uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w Tychach.

 


Opublikowane zostały listy uczniów przyjętych do szkół ponadpodstawowych w Tychach. Tegoroczny nabór jednak się jeszcze nie zakończył, bo w pierwszych dniach sierpnia odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

Po opublikowaniu list, teraz zakwalifikowani kandydaci muszą potwierdzić swoją wolę przyjęcia. Z kolei na wolne miejsca, od 1 do 3 sierpnia przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca. W tych dniach kandydaci mogą składać wnioski bezpośrednio do szkół. Ogłoszenie list zakwalifikowanych kandydatów odbędzie się 12 sierpnia, a tydzień później decyzję o przyjęciu otrzymają uczniowie biorący udział w rekrutacji uzupełniającej.

Z uwagi na dużą liczbę kandydatów aplikujących do tyskich szkół utworzono dodatkowo o 10 oddziałów więcej w stosunku do początkowo planowanych w tym: pięć oddziałów w liceach ogólnokształcących,  cztery w technikach i jedną w szkole branżowej.

W tegorocznym naborze progi punktowe były wysokie. W liceach minimalna liczba punktów kandydata zakwalifikowanego  to 112 punktów (w tym do I LO – minimum to ponad 155 punktów). W technikach najwięcej punktów musieli mieć kandydaci do klas w Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 4  kształcących: w zawodzie technik programista min. 132 , technik informatyk 119.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się szkoły w Zespole Szkół nr 1 w Tychach (IV Liceum Ogólnokształcące i Technikum nr 1). Wielu kandydatów aplikowało do szkół branżowych do oddziałów kształcących w zawodach:  mechanik pojazdów samochodowych i magazynier logistyk w Zespole Szkół nr 6 oraz  fryzjer w Zespole Szkół nr 5.

Do tyskich szkół publicznych ponadpodstawowych będzie uczęszczało 1476 nowych uczniów. 173 kandydatów nie zostało przydzielonych do żadnej szkoły. Na tym etapie rekrutacji z 53 uruchamianych oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 w liceach ogólnokształcących będzie 24, w technikach  –  21, w szkołach branżowych I stopnia – 8.

Ponadto w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego w Tychach od września będzie uruchomiony oddział z maturą międzynarodową. 4 sierpnia o godzinie 10:00 przeprowadzony zostanie sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do tego oddziału. Nabór do klasy może wpłynąć również na pojawienie się dodatkowych miejsc wolnych w szkołach.

Jeżeli w rekrutacji uzupełniającej pojawi się potrzeba zapewnienia miejsc kandydatom, którzy nie zakwalifikowali się do żadnej z wybranych szkół, istnieje możliwość w wybranych szkołach zwiększenia miejsc w oddziałach, a nawet jeżeli zajdzie taka konieczność uruchomienia oddziału w przypadku dużej liczby uczniów nieprzyjętych.

Uczniów, którzy chcą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która będzie już prowadzona bezpośrednio w szkołach, które dysponują wolnymi miejscami. Informacja o wolnych miejscach będzie dostępna w elektronicznym systemie naboru.

Listy oraz wolne miejsca można uczniowie mogą sprawdzić w systemie VULCAN (https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html) lub w aplikacji mobilnej eLO.

 


Źródło : https://umtychy.pl/