Półmetek etapu składania wniosków do bieruńskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

 


Już blisko półmetek etapu składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2023! Na Wasze wnioski miasto czeka do 14 sierpnia. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces udoskonalania naszego miasta!

Tegoroczny harmonogram Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia jest bardzo podobny do zeszłorocznego. Po etapie składania projektów (18 lipca – 14 sierpnia) nastąpi weryfikacja merytoryczno-formalna złożonych wniosków. Propozycje projektów zakwalifikowane do dalszych etapów BO będą prezentowane na spotkaniach mieszkańców.

Spotkania te odbędą się w pierwszej połowie września i będą miały charakter otwarty. Ich celem będzie nie tylko możliwość przedstawienia założeń swojego projektu szerszej publiczności, ale również możliwość skonsultowania swojego projektu z innymi projektodawcami, a także z ekspertem oceniającym projekty. Po spotkaniu zaistnieje możliwość zmodyfikowania projektu – według wskazówek eksperta lub według sugestii mieszkańców lub innych projektodawców.

Po 20 września zaprezentowana zostanie lista projektów w ich ostatecznym kształcie, która poddana zostanie pod głosowanie mieszkańców. Głosowanie na projekty odbędzie się w dniach 26 września – 9 października. Do końca października znane będą wyniki głosowania.

BOŹródło : https://www.bierun.pl/