Wsparcie in vitro dla mieszkańców miasta Tychy.

 


AOTMiT daje zielone światło dla projektu finansowania z budżetu miasta Tychy leczenia niepłodności metodą in vitro.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała swoją opinię (o nr 37/2022 z 8 lipca 2022 r) w oparciu o ocenę Rady Przejrzystości. Opiniowano projekt programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców miasta Tychy na lata 2022-2025”. Program zakłada przeprowadzenie procedury zapłodnienia pozaustrojowego wśród par mieszkających na terenie miasta Tychy, u których stwierdzono niepłodność i wyczerpały się inne możliwości jej leczenia. Program ma być realizowany w latach 2022-2025 z budżetu miasta Tychy, a jego koszt całkowity oszacowano na kwotę 1 mln zł.

AOTMiT, w oparciu o dane Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embriologii oraz liczebności mieszkańców miasta Tychy, zapotrzebowanie na wsparcie w leczeniu niepłodności z wykorzystaniem metod wspomaganej reprodukcji oszacował na około 90-100 par rocznie. Zdaniem Agencji, dostępne w budżecie miasta środki finansowe pozwolą na objęcie opieką w ramach programu do 25 par rocznie.

Włącznie do programu ma przebiegać na podstawie następujących kryteriów:

  • wiek kobiety mieszczący się w przedziale 20-42 lat (wg rocznika urodzenia);
  • spełnienie określonych ustawą warunków podjęcia terapii metodą zapłodnienia pozaustrojowego w ramach dawstwa partnerskiego lub innego niż partnerskie, lub przystąpienia do procedury dawstwa zarodka;
  • zamieszkanie w Tychach oraz rozliczanie podatku od dochodów osobistych w tym mieście;
  • wyrażenie zgody na samodzielne pokrycie kosztów przechowywania kriokonserwowanych zarodków oraz ich ewentualnych kriotransferów, a także na ewentualne pokrycie kosztów kriokonserwacji oocytów.

Program zakłada leczenie z wykorzystaniem metod wspomaganego rozrodu: dawstwo partnerskie, dawstwo inne niż partnerskie i adopcja zarodka. Każda z procedur rozpoczyna się indywidualną oceną sytuacji klinicznej pary oraz diagnostyki, w tym weryfikacji ustawowych kryteriów dla podjęcia leczenia.

Jak czytamy w opublikowanym dokumencie, głównym celem programu jest „ograniczenie zjawiska niezamierzonej bezdzietności wśród mieszkańców miasta Tychy w trakcie trwania programu, poprzez zapewnienie leczenia niepłodności metodami wspomaganej reprodukcji, w oparciu o przepisy prawa oraz określone standardy postępowania i procedury medyczne, w wyniku których w trakcie trwania programu prognozuje się narodziny około 25 dzieci” – informuje AOTMiT.

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niepłodność to choroba, której efektem jest brak możliwości zajścia w ciążę mimo podejmowania przez co najmniej rok regularnego (2-4 razy w tygodniu) współżycia seksualnego bez stosowania środków antykoncepcyjnych. Jest to nie tylko problem medyczny, ale również społeczny, zarówno dla jednostki, jak i populacji.

Niepłodność zalicza się do grupy chorób szeroko rozpowszechnionych, przewlekłych, trudnych do wyleczenia, wymagających długiej i regularnej opieki lekarskiej, ograniczających możliwość wykonywania podstawowych zadań życiowych. Niepłodność stanowi istotny problem zdrowia publicznego. Szacuje się, że przyczyny niepłodności są rozłożone równomiernie po stronie kobiet i mężczyzn (po około 35 proc. przypadków). Niepłodność obojga partnerów stwierdza się u około 10 proc. par, natomiast w odniesieniu do 20 proc. trudno jest wskazać jej jednoznaczną przyczynę.


Źródło : https://cowzdrowiu.pl/