Informacja na temat odkomarzania na terenie Bierunia w 2022 r.

 


Bieruń podpisał umowę na zwalczanie muchówek krwiopijnych z firmą ZDDD „INSEKT” Maciej Piesiur, 43-512 Kaniów, ul. Dankowicka 171.

Obecnie firma prowadzi monitoring występowania komarów w następujących punktach na terenie miasta:

  1. Zbiornik Łysina
  2. Ciek Młynówka ul. Królikowskiego
  3. Tereny zalewowe za groblą w Bieruniu Starym
  4. Ściernie cieki w rejonie ul. Zarzyna i ul. Dolomitowej
  5. Jajosty cieki w rejonie ul. Peryferyjnej i ul. Wspólnej
  6. Bijasowice cieki wzdłuż ul. Wiślanej, ul. Jagiełły, ul. Groblanej, ul. Porąbek
  7. Bieruń Nowy Potok Bijasowicki, Stare koryto potoku Goławieckiego
  8. Czarnuchowice cieki wzdłuż ul. Mielęckiego, ul. Dyrdy, ul.Przecznica
  9. Starorzecze Wisły w Czarnuchowicach i na Zabrzegu
  10. Zbiornik retencyjny w Bijasowicach

Dotychczasowe wyniki monitoringu wykazują nikłe występowanie zarówno larw komarów jak i osobników dorosłych. Tylko w rejonie ul. Peryferyjnej w dniu 04.07.2022 r. w trakcie monitoringu natrafiono na niewielkie ilości larw komarów i tam zastosowano środek biologiczny do ich zwalczania.  Termin przeprowadzenia kolejnego monitoringu zaplanowano na 18.07.2022 r. chyba, że warunki pogodowe (kilkudniowe silne opady) mogą przyspieszyć termin przeprowadzenia monitoringu. Generalnie monitoring prowadzony jest co 2 tygodnie. Obecnie nie ma potrzeby stosowania środków chemicznych do zwalczania owadów dorosłych, gdyż ich liczba jest bardzo mała, bądź jest ich brak.
W przypadku wystąpienia potrzeby zastosowania oprysku w skutek pojawienia się dużych ilości komarów, zostanie opracowany harmonogram oprysków uwzględniający nasilenie ich występowania w poszczególnych obszarach miasta.

Udzielanie informacji, przyjmowanie uwag pod nr tel. 32 70 80 985, 32 70 80 986.


Źródło : https://www.bierun.pl/