Umowa na realizację 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń podpisana.

 


Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek uczestniczył w podpisaniu umowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach z firmą Budimex na realizację 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice – Bieruń. Kierowcy pojadą nim w IV kwartale 2025 r. Obecnie wszystkie cztery odcinki S1 od Mysłowic do Bielska-Białej, o długości ponad 40 km, są już na etapie realizacji. Wartość tej umowy to prawie 490 mln zł, a umów na wszystkie cztery odcinki to niespełna 2,3 miliarda zł.

S1 Mysłowice – Bieruń

Inwestycja obejmuje budowę 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej wraz z dwoma węzłami drogowymi: Kosztowy II i Lędziny. Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych: Lędziny Wschód (kategorii II) oraz Lędziny Zachód (kategorii III), 16 obiektów inżynierskich oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Wartość umowy to 489,2 mln zł.

 Dzisiaj tą umową, tą realizacją będziemy domykać całą tą część inwestycji. Bardzo ważna z inwestycji w województwie śląskim – liczącej ponad 120 km od Pyrzowic, aż do Republiki Słowackiej. Podpisując tą umowę będzie to już ostatni element, który z perspektywy realizacji inwestycji, od zaprojektowania do wybudowania będzie stanowił domknięcie – mówił podczas wydarzenia wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. – Bardzo liczymy, że z końcem 2025 r. cała ta trasa będzie w pełni przejezdna i będzie służyła naszym mieszkańcom, naszym obywatelom – wskazał Wojewoda Śląski przypominając, że inwestycja jest zapisana w rządowym Programie dla Śląska.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in.  poseł na Sejm RP Jerzy Polaczek oraz p.o. dyrektora oddziału GDDKiA w Katowicach Marek Niełacny.

S1 Bieruń – Oświęcim

30 listopada 2021 r. podpisaliśmy umowę na realizację drogi ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Bieruń i Oświęcim wraz z obwodnicą Bierunia. Umowa dotyczy budowy fragmentu drogi ekspresowej S1 o długości ok. 2,9 km oraz odcinka drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 2 km. W ramach inwestycji powstanie też droga klasy Z (zbiorcza) – pomiędzy węzłem Bieruń a układem ulicznym Bierunia (dojazd do ul. Jagiełły) o długości ok. 2 km.

Zadanie obejmuje także budowę węzła Bieruń oraz pięciu obiektów inżynierskich. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie nowej drogi ekspresowej S1 poprzez węzeł Bieruń z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44. Wartość umowy to ponad 212 mln zł. Trwa projektowanie inwestycji. Planowany termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) to III kwartał 2022 r.

S1 Oświęcim – Dankowice

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę tego odcinka podpisaliśmy 14 maja 2020 r. Wartość kontraktu to 989,7 mln zł. Kończymy obecnie etap projektowania trasy pomiędzy węzłem Oświęcim a Dankowicami o długości około 15,2 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w marcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na III kwartał 2023 r.

S1 Dankowice – Bielsko-Biała

Umowę z wykonawcą na projekt i budowę podpisaliśmy 3 sierpnia 2020 r. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Kończymy etap projektowania odcinka pomiędzy Dankowicami a węzłem Suchy Potok, o długości prawie 12 km. Wniosek o wydanie decyzji ZRID wykonawca złożył w czerwcu 2021 r. Zakończenie robót wynikające z umowy przypada na IV kwartał 2023 r.

Oczekiwanie na decyzje ZRID

Z uwagi na przedłużające się procedowanie uzyskania decyzji ZRID dla dwóch odcinków S1 od Oświęcimia do Bielska-Białej, wykonawcy złożyli już roszczenia terminowe. To, czy czasy realizacji inwestycji zostaną wydłużone, będzie wiadomo dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID i rozpatrzeniu ostatecznych roszczeń terminowych wykonawców.

Kalendarium

węzeł Kosztowy II (z węzłem) – węzeł Bieruń (bez węzła)

  • lipiec 2022 r. – termin podpisania umowy
  • IV kwartał 2025 r. – umowny termin zakończenia

węzeł Bieruń (z węzłem) – węzeł Oświęcim (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia

  • listopad 2021 r. – podpisanie umowy
  • grudzień 2024 r. – umowny termin zakończenia

węzeł Oświęcim (z węzłem) – Dankowice

  • maj 2020 r. – podpisanie umowy
  • sierpień 2023 r. – umowny termin zakończenia

Dankowice – węzeł Suchy Potok (z węzłem)

  • sierpień 2020 r. – podpisanie umowy
  • listopad 2023 r. – umowny termin zakończeniaŹródło : https://www.katowice.uw.gov.pl/