Prezydent Tychów odpowiedział minister Annie Moskwie na zarzuty dot. programu „Czyste powietrze”.

 


Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, poinformowała w sobotę o uruchomieniu w lipcu nowego segmentu programu „Czyste Powietrze”. Przy okazji wymieniła Lublin, Rzeszów, Inowrocław, Szczecin, Szczecinek, Koszalin i Tychy jako gminy które „z różnych powodów można podejrzewać, że są to powody polityczne, do tego programu nie chcą uparcie przystąpić”.

Prezydent Tychów Andrzej Dziuba za pomocą swojego konta społecznościowego FB odpowiedział minister :

TAK – nie przystąpiliśmy do tego programu, bo nie czekając na działania rządu rozpoczęliśmy realizacje programów (korzystając m.in. ze środków zewnętrznych), które wpływają na poprawę jakości powietrza w Tychach. Programy te są korzystniejsze dla mieszkańców (nie są uzależnione od dochodów), a gmina i ich operator pomaga załatwić wszystkie formalności.
Co więcej, razem z GZM będziemy realizować program STOP SMOG. We wrześniu pracę rozpocznie Ekodoradca, który będzie pomagał mieszkańcom w korzystaniu z dostępnych programów i podejmował kolejne działania na rzecz walki o czyste powietrze w mieście. Aktualnie realizujemy program „Czysta decyzja” i jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
W ramach programu PONE w latach 2016 – 2021 stare, nieekologiczne źródła ciepła wymieniono na nowe kotły węglowe, kotly na biomasę, kotły gazowe, pompy ciepła i podłączenie do węzła cieplnego. W sumie takie prace wykonano w blisko 2000 gospodarstw domowych w mieście.
W ponad 200 lokalizacjach w ramach tego programu wykonano ocieplenia stropu, ścian lub wymianę okien. Uzyskana dotacja z WFOŚiGW na ten cel wyniosła ponad 17,7 mln złotych, wkład własny gminy oraz koszt operatora – 3,3 miliona złotych, 15,8 mln dopłacili do programu jego uczestnicy.
W latach 2018 – 2021 w Tychach realizowano także Program Zmiany Systemu Ogrzewania. W ramach tego programu wymieniono stare kotły na koty węglowe, gazowe, na biomasę, kotły elektryczne oraz pompy ciepła w 210 lokalizacjach. W sumie program kosztował ponad 2,9 miliona złotych, z czego ponad 1 złotych wyniosła dotacja gminy.
Tychy były także pierwszym miastem w Polsce, które wprowadziło w 2003 roku I Program Ograniczenia Niskiej Emisji. Wówczas wymieniono 2200 kotłów węglowych na nowe i bardziej ekologiczne źródła ciepła. Wydano na ten cel w sumie 23 mln 849 tys. złotych, z czego sama dotacja wyniosła ponad 15 milionów złotych.

Źródło : https://www.facebook.com/AndrzejDziubaPrezydentTychow