Tyski czas nieutracony z fotografiami Barbary Kubskiej i Zygmunta Kubskiego.

 


Muzeum Miejskie – 30.06.2022 r., godz. 18:00