Mikrowyprawy z okazji Święta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Bieruniu i Lędzinach.

 


BIERUŃ : OD RUMCAJSA DO BIERUŃSKIEGO NOBLA CZYLI METROPOLIA Z SIŁĄ DYNAMITU.

Wędrówka osią czasu odkrywającą etapy rozwoju Bierunia, w tym: 

W godz. 11.00 – 17.00  

Rynek w Bieruniu
– happening artystyczny bieruńskiego artysty rzeźbiarza Jarosława Jasińskiego: pokaz rzeźbienia popiersia Alfreda Nobla,
– warsztaty rzeźbienia w glinie dla dzieci i dorosłych prowadzone przez Jarosława Jasińskiego
– wystawa prezentująca wyposażenie żołnierza polskiego z okresu II Rzeczpospolitej Polskiej (lata 1918-1945)  

O godz. 14.00  

Spacer „Śladem bieruńskich warsztatów i zakładów pracy” 
start: krzyż przy kościele św. Bartłomieja 

Celem spaceru jest zapoznanie uczestników z charakterystyką bieruńskich zakładów pracy, głównie rzemieślniczych, w okresie od końca XIX w. do ok. połowy XX w. W różnym stopniu poruszone będą tematy warunków pracy, organizacji przestrzeni, uwarunkowań materialnych oraz organizacji cechowych. Główna część zwiedzania dotyczyć będzie bieruńskiego Rynku, dalej poprowadzi przez Kopiec (dawne sołectwo), wałami Mlecznej, do skrzyżowania ul. Wita i Chemików, gdzie uczestnicy zostaną zapoznani z protoprzemysłowym znaczeniem młynów i ich obecnością w Bieruniu. Zakończenie spaceru przy powstałej w 1871 r. (cztery lata po opatentowaniu dynamitu przez Alfreda Nobla) fabryce dynamitu w Bieruniu Starym (obecnie NITROERG S.A.), przy jedynym w Polsce pomniku Alfreda Nobla. 

O godz. 16.00

Rynek w Bieruniu – inscenizacja przekazania Wojsku Polskiemu czołgu TKS zakupionego w 1936 r. ze składek pracowników fabryki dynamitu, połączona z możliwością przejazdu tankietką. 

  • Godzina startu : 11:00, 14:00, 16:00
  • Trasa : Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym – Rynek (dawny warsztat stolarki rodziny Kulas, rzeźnia Bendlów, warsztat szewski Długoniów, fabryka kiełbas Brajera) – Kopiec – wały nad Mleczną – dawna ulica Młyńska/Staromłyńska (bieruńskie młyny i tartaki) – fabryka dynamitu w Bieruniu Starym (obecnie NITROERG S.A.) – jedyny w Polsce pomnik Alfreda Nobla
  • Miejsce startu : Rynek w Bieruniu, Krzyż przy kościele św. Bartłomieja 
  • Rezerwacja : Brak rezerwacji

LĘDZINY : W POSZUKIWANIU CUDOWNEGO ŹRÓDEŁKA – SPACER EDUTAINMENTOWY.

Grupa zwiedzająca podczas spaceru będzie używać map i nawigacji do rozpoznania topografii, turystyczno-historycznych atrakcji i walorów przyrodniczych. Górka Klemensowa znana jest w regionie z malowniczych widoków, które można stąd obserwować.

W ramach wycieczki przewidziano dla uczestników unikatowe doznania przyrodnicze, historyczne i kulturowe. Po wejściu na szczyt uczestnicy zobaczą panoramę Lędzin i okolic, wejdą do Kościoła św. Klemensa, zwiedzą kryptę, niedostępną na co dzień oraz posłuchają lokalnych przewodników-pasjonatów, którzy opowiedzą zapomnianą legendę o cudownym źródełku, którą przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie rdzenni mieszkańcy Lędzin.

Punktem kulminacyjnym spaceru będzie integracyjna gra terenowa „W poszukiwaniu cudownego źródełka”. Uczestnicy będą wykorzystywać zdobytą wiedzę do wykonania zadań w etapach, z zastosowaniem przyrządów takich jak mapy i nawigacja.

Uczestnicy spotkają między innymi Rycerza Jaksę z Miechowa, który był pierwszym właścicielem Lędzin, Johanna Chrisiana Ruberga – niemieckiego wynalazcę w dziedzinie metalurgii, a także Celtyckiego Druida i Mnicha z czasów Cyryla i Metodego.

  • Godzina startu : 11:0013:30
  • Trasa : Parking przy Kościele św. Anny w Lędzinach – Klimont, Kościół św. Klemensa w Lędzinach
  • Miejsce startu : Parking przy Kościele św. Anny w Lędzinach
  • Dostępność : – wycieczka łatwa, – nadaje się dla osób na wózkach inwalidzkich, rodzin z dziećmi, seniorów, – tłumaczenie na język ukraiński
  • Rezerwacja : Brak rezerwacji