Nowe centrum Tychów.

 


Teren w rejonie Al. Jana Pawła II o powierzchni ok. 15 ha ma w przyszłości stać się nowym centrum miasta Tychy. Obecnie to niezagospodarowana, rozdzielona czteropasmową drogą wzdłuż wykopu kolejowego przestrzeń. Jak ma wyglądać nowe centrum? O to kilka miesięcy temu zapytali mieszkańców urzędnicy.

Zebrane odpowiedzi uwzględniono w pracach nad wstępnym masterplanem projektu. Na wczorajszej (15.06) konferencji prasowej w urzędzie miasta przedstawiono wyniki ankiet oraz plan działania na najbliższe miesiące. Wkrótce odbędą się pierwsze warsztaty dla mieszkańców miasta.

– Większość miast mówi dzisiaj o rewitalizacji centrum. Takich miejsc, gdzie się dopiero buduje się centrum, tak naprawdę jest niewiele, a my mamy szansę żeby na kilkunastu hektarach zrobić coś od podstaw, co spełni oczekiwania wszystkich – tymi słowami zaczął swoje wystąpienie na konferencji Andrzej Dziuba – prezydent Tychów.  

Nie ukrywam, że to będzie niezwykle trudne, złożone i skomplikowane zadanie. Na dodatek zadanie, którego wykonanie zajmie lata, ale wierzę, że przy fachowym wsparciu, zaangażowaniu sektora prywatnego i mieszkańców naszego miasta uda się je zrealizować – dodaje Andrzej Dziuba.

Prezydent mówił także, że on i jego zespół rozmawiał o tym projekcie już z ekspertami ds. urbanistyki, mieszkalnictwa, mobilności z kraju i zagranicy, potencjalnymi inwestorami polskimi i zagranicznymi (aby poznać obecne trendy inwestycyjne i dobre praktyki w tym zakresie) oraz z radnymi Rady Miasta Tychy.

Swoje zdanie na temat tego, jak ma wyglądać nowe centrum oraz jakie ma pełnić funkcję mogli wyrazić mieszkańcy miasta. Z końcem stycznia zakończyło się zbieranie ankiet stanowiących pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania nowego centrum miasta Tychy. Wpłynęło 1606 ankiet.

– Dowiedzieliśmy się, jakie są potrzeby mieszkańców i mieszkanek wobec miasta, w jaki sposób je postrzegają i jak w nim funkcjonują oraz przede wszystkim, jakie mają wyobrażenie tej kluczowej przestrzeni, jaką jest centrum. Pozwoliło nam to dostosować założenia masterplanu do obecnych realiów oraz potrzeb mieszkańców i przyszłych pokoleń – mówi Michał Lorbiecki – Pełnomocnik prezydenta ds.  nowego centrum miasta Tychy.

W ankietach mieszkańcy Tychów stawiali przede wszystkim na zieleń, wielofunkcyjne budynki oraz deklarowali chęć poruszania się po centrum pieszo.

– Budynki w nowym centrum miasta mają być wielofunkcyjne i dzięki różnorodnej ofercie centrum będzie miejscem dla wszystkich. Będzie miejsce na sklepy, kawiarnie, restauracje, puby, biura. Zabudowa będzie kształtowana w taki sposób, żeby nie przytłaczała, czyli miała „ludzką skalę”.  Czerpiąc z tradycji miast europejskich będzie zwarta i pierzejowa, a centralną lokalizację w mieście zaakcentują najwyższe budynki – dodaje Michał Lorbiecki.

Będzie to obszar, po którym najwygodniej będzie się poruszać pieszo dzięki przyjaznej infrastrukturze, atrakcyjnej przestrzeni i przede wszystkim bliskości rozmaitych usług. Pomoże w tym sprawny transport zbiorowy w postaci trolejbusów, autobusów i kolei, a także wygodna i bezpieczna sieć dróg rowerowych.

Nowe centrum miasta Tychy to będzie przede wszystkim system tętniących życiem przestrzeni publicznych oparty na Osi Zielonej (główni projektanci miasta Hanna Adamczewska-Wejchert i Kazimierz Wejchert oparli kompozycję urbanistyczną nowego miasta na dwóch przecinających się tzw. elementach krystalizujących  – Osi Zielonej – północ – południe oraz osi kolejowej wschód-zachód), łączącej północną i południową część miasta, a także odmienionej alei Jana Pawła II, która z tranzytowej arterii zmieni się w miejską ulicę.

– Prowadzić one będą do najważniejszego miejsca w centrum: dużego, zielonego i wielofunkcyjnego placu ogólnomiejskiego. Razem z deptakami i mniejszym placem łączyć się będą w sieć integrującą miasto miejscami spotkań, spędzania wolnego czasu, zabawy i odpoczynku – dodaje pełnomocnik.

Co istotne, wszystkie przestrzenie w nowym centrum miasta będą uwzględniały tzw. błękitno-zieloną infrastrukturę, czyli takie urządzenie zieleni, które m.in. będzie sprzyjać retencji wód opadowych, chronić przed upałem i suszą, czy wzbogacać bioróżnorodność. Zieleń będzie wypełniała nie tylko przestrzenie otwarte, ale również będzie stanowiła istotny element zabudowy np. pod postacią zielonych dachów.

Masterplan w sposób bardziej szczegółowy niż plan miejscowy określi zasady zagospodarowania, w tym zabudowy, a także program funkcjonalny, przestrzenie publiczne, politykę mobilności, infrastrukturę oraz modele realizacji i etapowanie inwestycji. Jednak, by przygotować teren prawnie i infrastrukturalnie równolegle prowadzone są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

– W ramach tej procedury spotkamy się z mieszkańcami, którzy będą mogli składać uwagi do projektu. Projektujemy także odmienioną aleję Jana Pawła II oraz sposób uporządkowania i dostosowania infrastruktury technicznej. Następnym krokiem będzie zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej. Zależy nam, żeby ta najważniejsza przestrzeń w mieście była zaprojektowana jak najlepiej, dlatego projekt planujemy wyłonić w wyniku konkursu – mówi Igor Śmietański – z-ca prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej.

Trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia konkursu na zagospodarowanie centralnego odcinka Osi Zielonej. Rozpoczęto także procedurę planistyczną dotyczącą  planu miejscowego obejmującego teren planowanego centrum.

Prezentacja założeń masterplanu dla mieszkańców odbędzie się online – 22 czerwca (środa) o 17.00. Wszyscy zainteresowani uczestnictwem, który wyślą zgłoszenie na adres: michal.lorbiecki@umtychy.pl otrzymają link do spotkania na platformie zoom (zgłoszenia do 21.06)

25 lipca br.  zorganizowane zostaną w mieście warsztaty dla mieszkańców oraz debata o nowym centrum miasta.

Ponadto, Michał Lorbiecki – Pełnomocnik prezydenta ds. nowego centrum miasta Tychy będzie miał okazję zaprezentować założenia masterplanu podczas Światowego Forum Miejskiego, które w dniach 26-30 czerwca odbędzie się w Katowicach. To najważniejsze światowe wydarzenie dotyczące polityki miejskiej, transformacji i rozwoju. Odbywa się co dwa lata i gości ponad 20 tys. uczestników. Każdy może zarejestrować się na to wydarzenie pod linkiem: https://www.unevents.org/Home/Register i uczestniczyć na miejscu lub online. Michał Lorbiecki weźmie udział w sesji „11 Cel Zrównoważonego Rozwoju w polskich miastach” 29 czerwca o godzinie 14:30.