Koncerty Magdaleńskie : „Pejzaż lata” – recital organowy.