Uruchomiono sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach przy „Azecie” i „Tęczy”.

 


Wczoraj uruchomiono sygnalizacje świetlne na dwóch skrzyżowaniach w ciągu al. Niepodległości. Pierwsze z nich znajduje się przy domu handlowym A-Z, drugie przy pawilonie Tęcza. W tych miejscach jeździ się już bez utrudnień.

Oba skrzyżowania – zarówno to u zbiegu al. Niepodległości z ul. Wyszyńskiego, jak i to gdzie al. Niepodległości przecina ul. Grota Roweckiego – modernizowane były w ramach szerokiego projektu pod nazwą Inteligentny System Zarzadzania i Sterowania Ruchem (w skrócie ITS).

W obu miejscach wymieniona została cała sygnalizacja świetlna wraz ze sterownikami i w czwartek – 2 czerwca – zostały uruchomione nowe programy pracy sygnalizacji.

Ponadto na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Grota Roweckiego ułożono nową asfaltową nawierzchnię oraz skorygowano jeden łuk skrzyżowania.

Znacznie szerszy zakres prac prowadzony był na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Wyszyńskiego. Po przebudowie zyskało ono nową geometrię i nawierzchnię wraz z konstrukcją, zostały zabudowane wyspy kanalizujące ruch oraz skorygowane chodniki wraz z drogami rowerowymi.

W rejonie skrzyżowań trwają jeszcze prace porządkowe. Odbiór stałej organizacji ruchu i osiągnięcie pełnej funkcjonalności sygnalizacji planowane jest do końca miesiąca.

Przypomnijmy, że docelowo sygnalizacją na tych i 37 pozostałych skrzyżowaniach w mieście będzie sterował Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem. Kiedy to nastąpi?

– System nie ma swojej pełnej funkcjonalności – wyjaśnia Artur Kruczek, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach – Pamiętajmy, że inwestycja jest w toku. Póki co przygotowujemy miasto na, kolokwialnie mówiąc, wpięcie poszczególnych sygnalizacji do Inteligentnego Systemu Zarządzania i Sterowania Ruchem. Korzyści, jakie niesie ze sobą ITS zobaczymy dopiero po uruchomieniu, a następnie po kalibracji całego ITS-u, co ma mieć miejsce do końca 2022 roku.

Innymi słowy, z chwilą uruchomienia systemu rozpocznie się proces kalibracji, a zatem system będzie „uczył się” jak reagować w konkretnych przypadkach. To oznacza, że na efekty i ocenę trzeba będzie jeszcze poczekać.

Przypomnijmy, że prace nad budową systemu ITS w Tychach rozpoczęły się w 2019r. i potrwają do połowy 2022. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to prawie 120 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski dla wydatków kwalifikowanych. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/