Casting do słuchowiska „Ballady i dźwięki” w Teatrze Małym w Tychach.

 


W Teatrze Małym w Tychach ruszyły zgłoszenia do castingu dla uczestników warsztatów teatralnych „Ballady i dźwięki”. Wspólna praca warsztatowa będzie stanowić znakomitą okazję do prowadzenia dialogu międzypokoleniowego, a efekty tej pracy poznamy we wrześniu.

Na casting do słuchowiska „Ballady i dźwięki” zapraszamy młodzież tyskich szkół średnich w wieku od 15 do 19 lat oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i seniorów (60+).

Kandydaci proszeni są o przygotowanie dowolnego fragmentu ze zbioru „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza. Uwaga! Prezentacja nie dłuższa niż 2 minuty.

Zgłoszenia przyjmujemy do 3 czerwca przez formularz zgłoszeniowy dostępny na: https://teatrmaly.tychy.pl/wydarzenia/casting-do-projektu-ballady-i-dzwieki/

Casting odbędzie się 7 czerwca o godz. 16:00 w Teatrze Małych w Tychach.

***

Ballady i Romanse” to projekt artystyczny podejmujący się próby odczytywania wybranych ballad Adama Mickiewicza, w kontekście analizy rytmiki tekstu, a także badania potencjału ich fabuły na wprowadzenie działań związanych z udźwiękowieniem. Inicjatywa w pierwszej kolejności będzie skupiać się na działaniach warsztatowych eksplorujących dwa obszary. W ramach pierwszego z nich, o charakterze międzypokoleniowym, grupa uczestników będzie razem z reżyserem i zespołem Teatru Małego, pracować nad strukturą rytmiczną poezji wieszcza. Drugi obszar, związany z kategorią muzyki, umożliwi wprowadzanie narzędzi i metod udźwiękowienia w kontekście wybranych ballad.

Efektem pracy warsztatowej będzie przeprowadzenie na scenie Teatru Małego czytania performatywnego z zaproszonymi mistrzami mowy polskiej i scen teatralnych .

Czytanie odbędzie się z publicznością i będzie transmitowane na żywo na kanale YouTube Teatru Małego w Tychach.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.