XI Tyski Festiwal Performance – totalne milczenie.

 


Tyski Festiwal Performance co roku stawia przed artystami wyzwanie w postaci tematu festiwalu, z którym zaproszeni artyści muszą spróbować się zmierzyć. Tematem XI edycji festiwalu jest „totalne milczenie”.

Temat XI edycji festiwalu to „totalne milczenie” i stanowi wyzwanie dla performerek i performerów poproszonych o przygotowanie swoich prac, które pozbawione będą słów w jakiejkolwiek formie. Chcemy razem z zaproszonymi polskimi i międzynarodowymi artystami, debiutantami, krytykami, profesorami i doktorami sztuki, fotografami zajmującymi się dokumentacją działań artystycznych oraz liczną i zaangażowaną publicznością zadać pytanie: co jest w stanie przekazać performance pozbawiony słów i dźwięków?

„totalne milczenie” będzie zobowiązaniem dla artystów do zastanowienia się w swoich pracach wizualnych nad potrzebą używania słów oraz nad znaczeniem i mocą pozostałych elementów sztuki performance. Zaproszeni performerzy w swoich działaniach wypowiedzą się o kondycji otaczającego świata, podejmą próbę stworzenia ulotnej, niepowtarzalnej estetycznie i interesującej ideologicznie wypowiedzi artystycznej. Wszystkie zaproszone performance zostaną przygotowywane specjalnie na tyski festiwal – nie będzie w programie działań odtwórczych, pokazywanych już wcześniej w innych miejscach.

Wszystkie działania artystyczne oraz wykłady naukowe zostaną udokumentowane
i zamieszczone na kanale YouTube, aby umożliwić dostęp do performance osobom, które z różnych względów mają utrudniony dostęp do tego rodzaju sytuacji artystycznych. Od dwóch edycji TFP jest też miejscem ciekawego dialogu o tożsamości współczesnego performance, ale też o tożsamości artystów go tworzących. W przygotowanych wykładach, panelach dyskusyjnych spróbujemy sprawdzić, co do przekazania ma współczesny performance i ile jest w stanie „wykrzyczeć” bez użycia słów.

Pomysł na edycję pod hasłem „totalne milczenie” pojawił się dwa lata temu. Wiele rzeczy i idei od tego czasu uległo totalnemu przewartościowaniu. Żyjemy w ciekawych czasach i pora to przekazać w performance.

kurator festiwalu Piotr Kumor

PROGRAM:
16 czerwca
plac K.K. Baczyńskiego:
15.00–15.20 performance Grupy Artystycznej Teatru T.C.R.

Miejskie Centrum Kultury w Tychach:
15.40–16.00 performance Jarosława Słomskiego
16.10–16.30 debiuty: TFP Jan Robert Skarboń
16.40–17.30 wykład: „Milczenie w sztukach wizualnych” – dr hab. Artur Grabowski
17.30–19.00 przerwa
19.00–19.20 debiuty: TFP Arkadiusz Gorgoń
19.30–19.50 performance Grzegorza Pleszyńskiego
20.00–20.20 performance Krzysztofa Kuli

Plac K.K. Baczyńskiego:
20.30–20.50 sekcja mistrz: performance Arti Grabowski

Pasaż Kultury Andromeda – Arteteka:
21.00–22.30 panel dyskusyjny: omówienie performensów dnia
Moderator: Dariusz Fodczuk

17 czerwca
Paprocany – Dzika Plaża:
14.40–15.00 performance Łukasza Głowackiego
15.10–15.30 performance Katarzyny Koziorz

Miejskie Centrum Kultury w Tychach:
16.10–16.30 performance Olgi Skliarskiej (Ukraina)
16.40–17.30 wykład: „Rola improwizacji w sztuce performance” – dr Małgorzata Kaźmierczak
17.30–18.30 przerwa
18.30–18.50 performance Patrícii Corrêa (Portugalia)
19.00–19.20 performance Przemysława Obarskiego
19.30–20.20 wykład: „Sztuka performance i elementy performatywne we współczesnym teatrze polskim” – Łukasz Drewniak
20.30–20.50 sekcja mistrz: performance Ewy Świdzińskiej

Pasaż Kultury Andromeda – Arteteka:
21.00–22.30 panel dyskusyjny: omówienie performensów dnia
Moderator: Dariusz Fodczuk

18 czerwca
Plac K.K. Baczyńskiego:
10.30–10.50 performance Artura Janasika vel Rutra Kisanaj
11.00–11.20 performance Julii Kurek

Miejskie Centrum Kultury w Tychach:
11.40–12.00 performance Szymona Jankowskiego
12.10–12.30 debiuty: TFP Marta Mędrzak-Gajda
12.40–13.30 wykład: „Znaczenie milczenia w interaktywnych działaniach w przestrzeni publicznej” – dr hab. Julia Kurek
13.30–15.00 przerwa
15.00–15.20 performance Jerzego Norkowskiego
15.30–15.50 performance Mariusza Andrzejczyka
16.00–16.20 performance Andriy Helytovych (Ukraina) streaming
16.30–17.00 projekcja filmu: „Osiedle X” – Grupa Artystyczna Teatr T.C.R.

Pasaż Kultury Andromeda – Arteteka:
17.00–18.30 panel dyskusyjny: omówienie performensów dnia
Moderator: Dariusz Fodczuk


Źródło : https://kultura.tychy.pl/