IX Tyski Festiwal Słowa LOGOS FEST : Dialog o słowie.

 


Teatr Mały – 27.05.2022 r., godz. 20.00 – online YouTube

Premiera rozmowy dziennikarki z Jakubem Beczkiem, literaturoznawcą, autorem biografii i opracowań twórczości Edwarda Stachury.

Jakub Beczek (ur. 1976) – literaturoznawca, krytyk literacki, edytor, doktor nauk humanistycznych. Autor książki Teraz oto jestem. Edward Stachura we wspomnieniach (2020). Opracował edytorsko korespondencję, a także współredagował tom Edwarda Stachury Cała jaskrawość i inne utwory (2021). Opublikował Kalendarium życia, twórczości i recepcji dzieła Edwarda Stachury (2017). W Pol-skim Radiu Chopin prowadzi audycję Linie i pięciolinie, poświęconą związkom literatury i muzyki. Mieszka w Warszawie.

Rozmowę będzie można zobaczyć na kanale YouTube Teatr Mały Tychy.


Źródło : https://teatrmaly.tychy.pl/