Zarzuty i dozór Policji dla sprawcy przemocy domowej w Bieruniu.

 


Bieruńscy policjanci zatrzymali mieszkańca miasta, który od kilku lat znęcał się nad swoją rodziną. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Na wniosek śledczych prokurator postanowił objąć podejrzanego policyjnym dozorem oraz nakazał mu opuszczenie wspólnie zamieszkiwanego lokalu. Za przestępstwo znęcania grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Kolejna kobieta dotknięta przemocą domową zdecydowała się przerwać milczenie i zawiadomiła bieruńskich stróży prawa o dramacie, jaki od kilku lat miał miejsce w czterech ścianach jej domu, a który zgotował jej 61-letni partner. Mężczyzna nie stronił od alkoholu i bez żadnej przyczyny wszczynał awantury, podczas których nie tylko wobec swojej partnerki, ale też ich syna, kierował obelżywe i wulgarne słowa, poniżał ich godność osobistą oraz groził pozbawieniem życia. Szala przebrała się jednak kiedy domowy oprawca dopuścił się też przemocy fizycznej.

Na takie traktowanie człowieka nie ma i nigdy nie było przyzwolenia. Policjanci, gdy tylko otrzymali informację o domowej przemocy, zatrzymali jej sprawcę. Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 61-latkowi zarzutów. Przestępstwo, którego dopuścił się ten mężczyzna, zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 5 lat. Policjanci wnioskowali o zastosowanie wobec podejrzanego środków karnych. Domowy oprawca został doprowadzony do prokuratora, który postanowił objąć mężczyznę policyjnym dozorem. Nakazał mu też opuszczenie lokalu mieszkalnego zamieszkiwanego wspólnie z pokrzywdzonymi, a także zakazał kontaktowania się i zbliżania do nich. O dalszym losie mieszkańca Bierunia zdecyduje teraz sąd.

Warto wskazać, że przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218) oznacza jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jeśli doznajesz przemocy w rodzinie, nie obawiaj się skorzystać z pomocy. Skontaktuj się z najbliższą jednostką Policji, dzielnicowym lub powiadom odpowiednie służby!


Źródło : https://bierun.policja.gov.pl/