Pracodawco zgłoś się na Tyskie Targi Pracy i Przedsiębiorczości.

 


Zapraszamy lokalnych Pracodawców do przesłania ofert pracy lub wzięcia udziału w wydarzeniu, które będzie dobrą okazją do zaprezentowania ofert pracy, w tym ofert pracy dla obywateli Ukrainy zamieszkujących Miasto Tychy i Powiat bieruńsko-lędziński.

Targi odbędą się w dniu 19 maja 2022 roku, od godz. 10.00 do 13.00 na Stadionie Miejskim w Tychach przy ul. Edukacji.

Wszyscy zainteresowani udziałem, powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i odesłać go drogą elektroniczną do 17 maja 2022 roku na adres e-mail: kancelaria@pup.tychy.pl.

W przypadku, jeśli stanowiska pracy, jakie chcecie Państwo zaoferować, dedykowane są wyłącznie mężczyznom, PUP prosi o zaznaczenie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym.

W razie pytań można skontaktować się telefonicznie: (32) 781 58 61.

Udział w Targach Pracy jest całkowicie bezpłatny.

W programie targów oferty pracy pracodawców oraz agencji pośrednictwa pracy, dla obywateli Polski i cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy.

Wsparcia udzielą:

  • Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, również działający w urzędzie punkt konsultacyjny do spraw zatrudniania cudzoziemców
  • Młodzieżowe Centrum Kariery w Tychach.

Podczas Targów będzie można dowiedzieć się także jak założyć działalność gospodarczą.

Pomogą w tym pracownicy:

  • Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tychach
  • Urzędu Skarbowego w Tychach
  • Wydziału Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Tychy.

Organizatorem  Targów Pracy i Przedsiębiorczości jest Urząd Miasta Tychy, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Tyska, Cech Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Tychach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Tychach.


Źródło : https://umtychy.pl/