1343 tyskich uczniów ostatnich klas liceów i techników rozpoczęło dziś matury.

 


1343 tyskich uczniów ostatnich klas liceów (1045) i techników (298) rozpoczęło dziś jeden z najważniejszych egzaminów w życiu.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano (początek o godz. 9) i po południu (początek o godz. 14):

• 4 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym, po południu będzie egzamin z języka łacińskiego i kultury antycznej;

• 5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu z historii muzyki;

• 6 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu egzaminy z języków: niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego na poziomie podstawowym;

• 9 maja rano będzie egzamin z języka angielskiego na poziomach podstawowym i dwujęzycznym, a po południu z filozofii;

• 10 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 11 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu z języka hiszpańskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 12 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 13 maja rano będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 16 maja rano będzie egzamin z chemii, a po południu z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym;

• 17 maja rano będzie egzamin z historii, a po południu z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, ukraińskiego i litewskiego) na poziomie podstawowym;

• 18 maja rano będzie egzamin z geografii, a po południu z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 19 maja rano będzie egzamin z fizyki, a po południu z historii sztuki;

• 20 maja rano będzie egzamin z informatyki, a po południu z języka kaszubskiego i z języka łemkowskiego;

• 23 maja przeprowadzone będą egzaminy z poszczególnych przedmiotów zdawane w językach obcych dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

Sesja egzaminów maturalnych ustnych w terminie głównym potrwa od 18 do 20 maja, będą przeprowadzane w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Dla maturzystów, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie będą mogli zdawać egzaminów pisemnych w terminie głównym, wyznaczono termin sesji dodatkowej – 1-15 czerwca. Egzaminy ustne w terminie dodatkowym przeprowadzone mają być w dniach: 14-15 czerwca.

Poprawkowe egzaminy przeprowadzone będą 23 sierpnia, będą to tylko egzaminy pisemne.

Wyniki matur abiturienci poznają 5 lipca. Tego same dnia otrzymają też świadectwa maturalne.