Wstępne Konsultacje Rynkowe w zakresie Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim w Tychach.

 


Gmina Miasta Tychy ogłasza wstępne Konsultacje Rynkowe w zakresie Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy. Termin zgłoszeń upływa 6 maja, termin konsultacji przewidziany jest od 9 do 13 maja 2022.

Ogłoszenie o wstępnych konsultacjach i związana z nimi dokumentacja dostępna jest na stronie BIP Urzędu Miasta Tychy. 


Źródło : https://umtychy.pl/