Pomoc finansowa dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy.

 


Świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy wypłacane jest pod warunkiem zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Weryfikacji zakwaterowania i wyżywienia dokonują upoważnieni pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta.

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zmianami) przewiduje, że podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie  obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium naszego kraju z terytorium Ukrainy może być  przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wysokość świadczenia ustalona została w kwocie 40 zł za osobę dziennie.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Takiej weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy Wydziału Gospodarki Lokalowej naszego Urzędu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu i zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku  we wniosku podano nieprawdę.

Wnioski są załatwiane bezpośrednio w Wydziale Gospodarki Lokalowej (wejście od strony Pałacu Ślubów – parter). Numery tel.: 32 776-30-51, 32 776-30-52, 32 776-30-56.


Źródło : https://umtychy.pl/