Informator o tyskich szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 


Wszystkich uczniów 8 klas szkół podstawowych zachęcamy do zapoznania się z Informatorem o tyskich szkołach ponadpodstawowych. Informator zawiera kompleksowe informacje nt. szkół oraz ich oferty kształcenia w roku szkolnym 2022/2023.

Mamy nadzieję, że Informator ułatwi podjęcie decyzji o dalszej drodze kształcenia w naszym mieście.

Informator do pobrania tutaj


Źródło : https://www.oswiata.tychy.pl/