XXXV Perła Paprocan.

 


Już w niedzielę (3 kwietnia) odbędzie się XXXV edycja Perły Paprocan w Tychach. Bieg organizowany przez Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, już od lat promuje zdrowy styl życia i przyczynia się do rozwijania zainteresowań sportowych wśród dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

Bieg Perła Paprocan to próba połączenia zawodów z treningiem biegowym na niemal dowolnym dystansie. Zawodnicy przebiegają poszczególne okrążenia Perły po wytyczonej pętli o długości 7 km (dookoła tyskiego jeziora Paprocany) i mogą poprzestać już na takim dystansie lub pokonać jego dowolne wielokrotności – aż po maraton.

Nie ma potrzeby deklarowania przed biegiem, jaki dystans planujemy pokonać, lecz – tak jak to bywa na treningach – swoje zamierzenia można modyfikować w zależności od możliwości, chęci i warunków pogodowych. Wszyscy zawodnicy otrzymają na mecie medale pamiątkowe. W zamierzeniu organizatorów bieg nie ma być rywalizacją, lecz formą aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu.


Perła Paprocan odbywa się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany, start o godzinie 10.00.

Numery startowe można odbierać wcześniej:
a) 01.04.2022 r. – w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany w godzinach od 16.00 do 19.00
b) 02.04.2022 r. r – w Ośrodku Wypoczynkowym Paprocany w godzinach od 10.00 do 17.00
c) w dniu zawodów od godziny 8.00 do 9.30.

Odbiór numeru startowego w imieniu innej osoby jest możliwy na podstawie upoważnienia do odbioru numeru startowego – formularz upoważnienia do pobrania.
Numery startowe zawodników niepełnoletnich odebrać mogą rodzice lub opiekunowie prawni na podstawie podpisanej przez siebie zgody na udział dziecka w zawodach – formularz zgody do pobrania.
Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem zgodnym z numerem startowym, będą przechowywane w depozycie. Odbiór zdeponowanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego.


Źródło ; https://umtychy.pl/