Rzemiosło – spotkanie z fotografem Jarosławem Deką w tyskim Muzeum Miejskim.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/