Opłaty za użytkowanie wieczyste do końca marca.

 


Z dniem 31 marca upływa termin zapłaty opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Osoby, które złożyły wnioski o wyliczenie opłaty jednorazowej i nie otrzymały jeszcze odpowiedzi, powinny w tym terminie wpłacić opłatę roczną w dotychczasowej wysokości. Wpłaty te uwzględnione są przy wyliczeniu opłaty jednorazowej.

Do rozpatrzenia jest ponad 2 000 wniosków. Urząd realizuje je sukcesywnie, według kolejności wpływu. Każdy z nich wymaga analizy i ustalenia, czy właścicielowi przysługuje bonifikata i w jaskiej wysokości. Obecnie wydawane są informacje osobom, które wnioski o wyliczenie opłaty jednorazowej złożyły październiku 2021 roku.

Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 32 776 37 11, 32 776 37 41, 32 776 37 12, 32 776 37 22, 32 776 37 14.


Źródło : https://umtychy.pl/