Z książką o filmie : Roman Polański – szaleniec czy wizjoner?

 



Źródło ; https://kultura.tychy.pl/