Tychy dofinansowują żłobki niepubliczne.

 


W 2022 r. tyski magistrat przeznaczy 3 888 000 zł na dofinansowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do żłobków niepublicznych. To o ponad 780 tys. więcej niż wydano na ten cel w roku ubiegłym. Dotacja dla żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych udzielana jest w Tychach od 2012 roku.

MIEJSKIE DOFINANSOWANIE

– Wsparcie żłobków niepublicznych to jeden z ważniejszych elementów polityki prorodzinnej prowadzonej przez tyski samorząd – mówi Maciej Gramatyka, Z-ca Prezydenta Tychów ds. Społecznych i dodaje: – Dzięki dotacji, w portfelach tyskich rodziców korzystających z dotowanych żłobków, zostaje rocznie ok. 4 800 zł. 

Obecnie zgodnie z Uchwalą Rady Miasta Tychy z 28 listopada 2019 r. na każde dziecko objęte opieką żłobka niepublicznego, którego rodzice lub opiekunowie prawni mieszkają w Tychach, przypada miesięczna dotacja w wysokości 400,00 zł. Aby nie obciążać rodziców dodatkowymi formalnościami, miasto zawiera stosowne umowy o przekazanie dotacji bezpośrednio z placówkami żłobkowymi. W tym roku zawarto ze żłobkami 23 umowy. Pod ich opieką jest obecnie ok. 810 dzieci.

W ubiegłym roku dotacja do żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych wyniosła 3 106 763,21 zł.

ŻŁOBKI Z DOFINANSOWANIEM

Aby skorzystać z dofinansowania oferowanego przez miasto rodzic powinien:

– mieszkać w Tychach,

– podpisać umowę dot. opieki nad dzieckiem ze żłobkiem, który otrzymuje dotację z budżetu miasta.

Żłobki, w których czesne obniżone jest m.in. o dotację udzieloną przez miasto Tychy:

 Lp. Nazwa żłobka Dotacja miasta Tychy Liczba miejsc Kontakt Data powstania
1. A Kuku!

Ustronna 1

tak 28 zlobekakuku@wp.pl

Tel. 533303405

2016.12.14
2. Bajkolandia

ul. Myśliwska 8-10

tak 22 przedszkolebajkolandia@gmail.com

Tel. 510173986

2018.10.04
3.  Bajkolandia

ul. Myśliwska 4-4a

tak 27 niepublicznyzlobekbajkolandia@gmail.com

Tel. 508364026

 

2019.12.27
4. Domowy Żłobek

Al. Bielska 145c/1

tak 12 magdalena.kwiecien94@gmail.com

Tel. 509948351

2018.03.13
5. EDU ŻŁOBEK – Żłobek Edukacyjny

Ul. Arctowskiego 3a

tak 21 sekretariat@iqedu.info

Tel. 724061010

2020.12.21
6. EDU ŻŁOBEK – Żłobek Montessori     sekretariat@iqedu.info

Tel. 504515858

 
7. Integra Sport Art. Żłobek  Żłobek z oddziałem integracyjnym

ul. Burshego 2

tak 40 dyrekcja@zlobeksportart.p

Tel. 570011355

2017.06.28
8. InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym

ul. Arctowskiego 3B

 

tak 24 dyrekcja@zlobeksportart.p

tel. 570011355

2019.06.03
9. InteGra SportArt Żłobek z oddziałem integracyjnym

Plac św. Anny 1c

tak 20 dyrekcja@zlobeksportart.p

tel. 570011355

2020.12.21
10.  Jedynka

ul. Nałkowskiej 13

tak 40 jedynka1@poczta.onet.pl

Tel. 693124113

2015.02.10
11. Kawałek Tęczy 

ul. Wieniawskiego 12

 

tak 48 kawalek.teczy@interia.pl

Tel. 792650602

2017.08.24
12. Kawałek Tęczy

ul. Dąbrowskiego 93

tak 27 kawalek.teczy@interia.pl

Tel. 792650602

2013.03.11
13.  Mali Odkrywcy

ul. Zaręby 26

 

tak 64 maliodkrywcy.tychy@gmail.com

Tel. 608 508 833

2017.09.18
14. Maluszek

ul. Dmowskiego 33

tak 35 monikamagdziorz@o2.pl

Tel. 504279629

2016.10.20
15. Mała Stópka

Borowa 138

tak 40 klaudia.mrzyglod@gmail.com

Tel. 519142980

2019.09.02
16. SMYKI

ul. Edukacji 11a

 

tak 35 sekretariat@smyki.tychy.pl

323220479

2015.06.15
17. STUMILOWY LAS

ul. Katowicka 71

 

tak 32 stumilowylas.zlobek@gmail.com

Tel. 883999730

2019.07.11
18. Wesołe Skrzaty

ul. Leśna 15/1

tak 20 wesoleskrzaty@vp.pl

Tel. 604253593

2012.02.29
19. Wesołe Skrzaty

ul. Piłsudskiego 115

tak 20 wesoleskrzaty@vp.pl

Tel. 604253593

2014.01.20
20. Wesołe Skrzaty

Armii Krajowej 105

 

tak 45 wesoleskrzaty@vp.pl

Tel. 604253593

2020.03.05
21. Wesołe Słoniątko

ul. Batorego 68

tak 40 wesole@sloniatko.pl

Tel. 692932840

2012.02.29
22. Wesołe Słoniątko

ul. Filaretów 5

tak 98 wesole@sloniatko.pl

Tel. 692932840

2012.02.29
23. Żłobek

ul. Armii Krajowej 101/D

tak 25 zuzanna_kowalczyk@poczta.fm

Tel. 732570757

2018.01.31

 


Żłobki są placówkami, które wspierają rodziców w opiece nad dziećmi, gdy oni sami nie mogą jej sprawować osobiście np. w czasie gdy pracują. W placówce mogą przebywać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.  Żłobek ma obowiązek zapewnienia dzieciom opieki w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie, tak by każde dziecko czuło się w nim komfortowo. Dziecko powinno mieć także możliwość zdobywania nowych umiejętności społecznych, takich jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, uczenie się samodzielnej zabawy. O to wszystko musi zadbać odpowiednio przygotowana kadra. W żłobku maluch może przebywać do 10 godzin dziennie (czas ten może zostać wydłużony w uzasadnionych przypadkach). Żłobki to placówki opiekuńczo-wychowawcze, których działalność jest regulowana Ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3 z 4 lutego 2011 r.

Główne zadania żłobka:

  • zapewnienie dziecku opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych,
  • zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Na co zwrócić uwagę zapisując dziecko do żłobka?

  • Czy żłobek jest wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Żłobki, które nie są wpisane do rejestru działają nielegalnie, powierzenie dziecka opiece takiej placówki jest bardzo ryzykowne!
  • Czy w żłobku jest zatrudniona odpowiednia liczba opiekunów (jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie 8 dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad 5 dzieci)
  • Kto opiekuje się dziećmi w żłobku, tzn. kto jest dyrektorem placówki, czy dyrektor i opiekunowie zatrudnieni do opieki nad dzieci mają odpowiednie kwalifikacje, ukończone kursy, nie figurują w bazie danych rejestru sprawców na tle seksualnym.
  • W jaki sposób zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków, miejsca na odpoczynek i zabawę.
  • Czy żłobek zapewnia dzieciom wyżywienie dostosowane do grupy wiekowej.
  • Jak długo trwa adaptacja, jaki jest jej przebieg.


Źródło : https://umtychy.pl/