Tyski Plac Konstytucji zostanie zrewitalizowany.

 


W ramach inwestycji nie tylko zostanie wyremontowany istniejący na placu parking, ale przede wszystkim powstanie przestrzeń służąca mieszkańcom i przechodniom.

– W projekcie ważną rolę pełni nowe zagospodarowanie zieleni i nowe nasadzenia krzewów, bylin i drzew. Zależy nam na stworzeniu dodatkowych przestrzeni zacienionych, wydzieleniu strefy parkingu oraz co bardzo istotne z uwagi na zmiany klimatyczne: gospodarowaniu wód opadowych – mówi Hanna Skoczylas, z-ca prezydenta Tychów ds. zrównoważonego rozwoju.

Obecna nawierzchnia parkingu jest nierówna i zaniedbana, w ramach realizacji zadania zostanie ona wymieniona na nawierzchnię wodoprzepuszczalną, utworzone i oznaczone zostaną także miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe miejsca parkingowe pojawią się także w pasie od ulicy Żwakowskiej.

Wszystkie nowe nawierzchnie będą wodoprzepuszczalne w celu zapewnienia odpowiedniego gospodarowania wodami opadowymi.

– Zmiany klimatyczne, których obecnie jesteśmy świadkami skutkują takimi zjawiskami pogodowymi jak susze lub podtopienia. Nadmierne uszczelnianie nawierzchni, takich jak parkingi i chodniki powoduje, że raz mamy niedobór, a raz nadmiar wody. Zastosowanie w tym miejscu nowych rozwiązań projektowych i materiałowych ma na celu oprócz oczywiście rewitalizacji miejsca, poprawienie gospodarki wodnej w najbliższym sąsiedztwie i poprawianie mikroklimatu tego miejsca – dodaje Hanna Skoczylas.

W ramach realizacji zadania pojawi się również nowa nawierzchnia ciągów pieszych i elementy małej architektury. W budżecie gminy na rewitalizację tyskiego Placu Konstytucji zarezerwowano 1 mln złotych. Gotowa jest już koncepcja, trwają przygotowania do przetargu w formule „projektuj i buduj”.Źródło : https://umtychy.pl/