XXXI Tyskie Wieczory Kolędowe – Koncert finałowy – Gloria in excelsis Deo.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/