Raport z konsultacji na os. C.

 


Przedstawiamy raport z konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego os. C. Opracowanie koncentruje się na potrzebach i problemach mieszkańców i użytkowników przestrzeni Osiedla C.

Konsultacje odbyły się w ramach programu „Przestrzeń dla partycypacji 2” pod okiem ekspertów z Fundacji Stocznia oraz Pracowni Zrównoważonego Rozwoju.

Przedmiotem konsultacji były potrzeby i problemy mieszkańców i użytkowników przestrzeni Osiedla C w szczególności w zakresie:

  • pożądanej funkcji terenu, w tym: jakich usług/sklepów/działalności brakuje, a jakie są uciążliwe,
  • sposobu urządzenia podwórek i zewnętrz (ulic): jakich urządzeń brakuje, zieleń wspólna i ogródki przydomowe, zbiórka odpadów, komunikacja i transport, w tym parkowanie.

Głównym celem konsultacji było zebranie założeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Osiedla C w rejonie ulic: Harcerskiej, Cienistej, Alei Niepodległości, Grota Roweckiego i linii kolejowej w Tychach.

Konsultacje odbywały się poprzez ankiety, spacer badawczy, spotkania z mieszkańcami w punktach konsultacyjnych i warsztaty online.

To jeszcze nie koniec działań planistycznych na Osiedlu C. Niebawem zostanie wyłożony projekt planu miejscowego do publicznego wglądu i każdy będzie mógł wziąć udział w dyskusji i złożyć ewentualne uwagi.

 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA CŹródło : https://umtychy.pl/