Ponad 1,2 mln umów o dzieło w rejestrach ZUS.

 


Od 1 stycznia do 30 września tego roku zawarto ponad 1,2 mln umów o dzieło. Najwięcej w sierpniu oraz we wrześniu. Województwo śląskie jest na drugim miejscu, tuż po mazowieckim, pod względem liczby zgłoszonych umów o dzieło.

W naszym województwie, spośród sześciu oddziałów ZUS,  najwięcej takich umów zgłoszono do chorzowskiego oddziału, następnie  w Oddziale ZUS w Zabrzu, w Rybniku, w Bielsku- Białej i w Częstochowie. Najmniej takich zgłoszeń w naszym województwie wpłynęło do Oddziału ZUS w Sosnowcu.

ZUS opracował raport, w którym przeanalizował dane z dokumentów ZUS RUD przekazanych od 1 stycznia do 30 września 2021 r.Zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości.

Przypomnijmy, przepisy Tarczy Antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawartych od 1 stycznia 2021 roku. Płatnicy składek oraz osoby fizyczne, które zawarły taką

umowę, muszą to zrobić w ciągu 7 dni od jej zawarcia na formularzu RUD. Z takiego obowiązku zwolnieni są płatnicy, w sytuacji, gdy osoba, z którą zawarli umowę o dzieło pozostaje z nimi w stosunku pracy,wykonuje w ramach tej umowy pracę na rzecz swojego pracodawcy,prowadzi działalność gospodarczą, a w ramach tej umowy wykonuje usługi, którewchodzą w zakres działalności tej osoby.
– Informować o umowach o dzieło nie muszą podmioty lub jednostki organizacyjne, którenie są płatnikami składek (np. stowarzyszenia, fundacje, spółki prawa handlowego itp.) – przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Jak wynika z zebranych danych ZUS, wbrew powszechnym przypuszczeniom, w Polsce nie zawiera się rocznie kilku milionów umów o dzieło, bo od 1 stycznia do 30 września 2021 r. do ZUS przekazano 796,3 tys. dokumentów ZUS RUD. Dotyczyły one ponad 1,2 mln umów o dzieło.

Najwięcej umów w sierpniu, wykonawcami w większości są mężczyźni

Najwięcej umów zawarto w sierpniu oraz we wrześniu. Z kolei największą grupą wykonawców umów o dzieło stanowią osoby w wieku 30–39 lat. Jeśli chodzi o płeć, to częściej zawierają je mężczyźni (53 proc.) niż kobiety i w zdecydowanej większości zawieramy ją z przedsiębiorcą – płatnikiem składek (96 proc.) niż z osobą fizyczną.  Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Umowy o dzieło najczęściej zawierano na nie dłużej niż 9 dni.Najwięcej płatników składek, którzy zgłaszali umowę o dzieło, miało nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Najmniejsza grupa płatników składek zgłaszających umowy o dzieło miała więcej niż 250 ubezpieczonych.

W jakich branżach popularne są umowy o dzieło

W raporcie uwzględniono również wykonawców umów o dzieło według rodzaju działalności płatników składek w klasyfikacji PKD. Najwięcej osób zgłosili płatnicy składek, których działalność to edukacja. Na dalszych miejscach są: działalność organizacji członkowskich oraz działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką oraz działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych.

Więcej informacji na temat zawieranych umów o dzieło można przeczytać w opracowanej przez ZUS analizie, dostępnej na stronie internetowej www.zus.pl.