Zmiany w stawkach podatku od nieruchomości w Bieruniu.

 


Podczas sesji w dniu 25 listopada Rada Miejska podjęła szereg uchwał, które skutkować będą zmianami wysokości podatków i opłat ponoszonych przez mieszkańców na rzecz gminy w 2022 roku – w tym podatku od nieruchomości.

Decyzja radnych jest podyktowana dwoma zasadniczymi czynnikami:

  • zmianami ustawowymi, na skutek których gminy utraciły część dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych (dla Miasta Bierunia będą one w 2022 roku niższe od szacowanych o około 4 miliony złotych).
  • drastycznym wzrostem cen m.in. usług, energii, materiałów oraz paliw (w konsekwencji realizacja zadań związanych z utrzymaniem miasta – jak odśnieżanie, sprzątanie, oświetlenie – jest coraz droższa).

Poniższa tabela przedstawia zmiany dotyczące najczęściej występujących na terenie Bierunia typów nieruchomości (dotyczą one największej liczby mieszkańców). Warto zwrócić uwagę, że uchwalone przez Radę stawki nie są maksymalnymi, jakie dopuszcza ustawodawca, a nawet są od nich zdecydowanie niższe.

tabela podatek nieruchomościŹródło : https://www.bierun.pl/