Miasto Tychy zostało partnerem kampanii „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!”.

 


Miasto Tychy zostało partnerem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Mądre leczenie to szybszy powrót do zdrowia!” Kampania ma na celu wsparcie pacjentów i lekarzy w odpowiedzialnym stosowaniu i nie nadużywaniu leków.

Kampania organizowana jest przez PASMI – Polski Związek Producentów Leków bez Recepty we współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO – Głosem Seniora pod patronatem honorowym Ministerstwa Zdrowia, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W ramach akcji Tychy otrzymały certyfikat potwierdzający udział w kampanii, bloczki dot. Wykazu Przyjmowanych Produktów przygotowanych przez PASMI, co pozwoli seniorom spisywać regularnie listę przyjmowanych produktów, zarówno leków, jak i suplementów diety czy też wyrobów medycznych oraz pudełeczka na leki.

Pakiety można odbierać w punkcie Aktywni60plus na parterze Urzędu Miasta Tychy.


Źródło : https://umtychy.pl/