Dzień Edukacji Narodowej w Tychach.

 


Podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, Andrzej Dziuba – prezydent Tychów oraz Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych wręczyli nagrody i wyróżnienia dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych działających w Tychach.

– Wszystkim wykonującym ten trudny i wymagający zawód życzę dalszych sukcesów i siły do pokonywania problemów. Działajcie zgodnie z waszymi ideałami, niezależnie od tego, co mówią politycy. W tych trudnych czasach bądźcie sobą i dalej tak fantastycznie uczcie dzieci i młodzież w naszym mieście. Jestem z Was dumny! – tymi słowami Andrzej Dziuba zwrócił się do obecnych na sali pracowników tyskich placówek oświatowych.

Podczas uroczystości wręczono Nagrody Prezydenta Miasta Tychy grupie 10-ciu dyrektorów przedszkoli, szkół i tyskich placówek oświatowych, 15 nauczycielom przedszkoli i szkół podstawowych w Tychach, 15 nauczycielom szkół podstawowych i zespołów szkolno-przedszkolnych oraz 15 nauczycielom z ZSM, szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych.

Maciej Gramatyka – z-ca prezydenta Tychów ds. społecznych wręczył listy gratulacyjne osobom, które 22 września 2021 roku w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Katowicach otrzymały   Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane w roku 2020 i 2021.. Otrzymało je 16 osób – dyrektorów i nauczycieli tyskich szkół.

Listy gratulacyjne otrzymali także nauczyciele, którym w 2020 roku przyznano odznaczenia państwowe (Srebrny Krzyż Zasługi – 2 osoby, Medal Złoty za Długoletnią Służbę – 4 osoby, Medal Srebrny za Długoletnią Służbę – 3 osoby). Wręczanie tych odznaczeń odbędzie się w   15 października o 12.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach.

Na scenę zaproszono też osoby wyróżnione nagrodami ministra: 2 osoby (2020) + 3 osoby (2021) oraz nagrodami Śląskiego Kuratora Oświaty : 4 osoby (2020) + 4 osoby (2021).

Podczas gali poinformowano także, że 14 października 2021 r. zaplanowano uroczyste wręczenie   Honorowego Tytułu Profesora Oświaty. Taki tytuł otrzyma nauczyciel Zespołu Szkół nr 1 w Tychach – będzie to druga osoba w mieście Tychy z tak zaszczytnym tytułem.

W gali w Mediatece wzięła udział także dyrektor Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach – Dorota Gnacik, Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Edukacji: Iwona PrzybyłaPrzewodnicząca Rady Miasta Tychy – Barbara Konieczna, Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tychach – Gabriela Stańczyk (Solidarność) oraz Z-ca Przewodniczącego Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania w Tychach –Maria Ziegert.

Wydarzenie poprowadził Tomasz Giedwiłło – dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach. Na scenie w minirecitalach wystąpili: nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych Sebastian Malon (skrzypce) oraz nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach Jakub Mariańczyk (fortepian).


Źródło : https://umtychy.pl/