Wyniki VIII edycji Budżetu Obywatelskiego w Tychach.

 


20 września zakończyło się głosowanie na projekty mieszkańców złożone do Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Poniżej prezentujemy wyniki głosowania wraz z rozkładem punktów. Do realizacji w roku 2022 przeszło 75 zadań.

Zgodnie z Regulaminem głosowania na projekty mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok (Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr0050/301/21 z dnia 23 sierpnia 2021 r.) do realizacji zostają przekazane projekty, które na podstawie głosowania uzyskały największą liczbę głosów, aż do wyczerpania przewidzianej puli środków finansowych.  W przypadku, w którym nie wystarczy środków na realizację kolejnego wybranego w głosowaniu projektu na liście, rekomenduje się do realizacji następny, który mieści się w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

Zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta

Spośród 116 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego rejonu miasta, mieszkańcy wybrali 66, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2022 roku.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania. Na niebieskim tle zaznaczono zwycięskie zadania, które zostaną przekazane do realizacji.

Zadania ogólnomiejskie dotyczące całego miasta

Spośród 28 propozycji poddanych pod głosowanie w ramach zadań ogólnomiejskich dotyczących określonego całego miasta, mieszkańcy wybrali te, które zostaną zrealizowane przez Miasto w 2022 roku. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy wolne środki finansowe, które pozostały po wprowadzeniu do realizacji wygranych zadań rejonowych zostały przesunięte na realizację zadań ogólnomiejskich. W związku z tym łączna pula środków na zadania ogólnomiejskie została zwiększona, co umożliwiło wprowadzenie do realizacji 9 zadań o charakterze ogólnomiejskim.

Poniżej tabela zawierająca liczbę głosów oddanych na poszczególne zadania ogólnomiejskie dotyczących określonego całego miasta. Na ciemniejszym tle zaznaczono zwycięskie zadania, które zostaną przekazane do realizacji.


Źródło : https://razemtychy.pl/