Tyskie Dni Literatury : Andrzej Sikorowski.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/