Bieruń wspiera rodziny osób z niepełnosprawnościami.

 


Od maja bieżącego roku Miasto Bieruń realizuje w formie pilotażowej, rządowy program wsparcia dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami ,,Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Osoby, które na co dzień zmagają się z koniecznością stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, mają możliwość uzyskania pomocy wykwalifikowanej opiekunki, która zgodnie z dostosowanym do ich potrzeb harmonogramem, zaopiekuje się osobą niepełnosprawną w jej miejscu zamieszkania. W tym czasie rodzice lub opiekunowie mogą zająć się realizacją innych obowiązków lub poprawą własnej kondycji zdrowotnej. Obecnie tą formą wsparcia objęto cztery rodziny, które w ubiegłym roku zgłosiły chęć udziału w Programie.

Całość działań koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu, Dział Profilaktyki i Wspierania Rodziny, gdzie pod nr. tel. 32 708 04 83 można uzyskać szczegółowe informacje oraz zgłosić chęć uczestnictwa w kolejnej potencjalnej edycji programu.

Udział w rządowym programie „Opieka wytchnieniowa” to kolejny element polityki wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, którą konsekwentnie realizuje Miasto Bieruń.

Przypomnijmy, że wiosną tego roku Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał dwie umowy dotyczące wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Pierwsza to pomoc finansowa dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego na realizację zadania polegającego na rehabilitacji społecznej mieszkańców Bierunia. Druga to dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach na realizacje zadania polegającego na rehabilitacji mieszkańców Bierunia z dysfunkcją narządu wzroku.


Źródło : https://www.bierun.pl/