Zmiana taryfy za dostawę wody.


Na podstawie art. 24e ust.3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 2028 ze zm.), Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna informuje szanownych klientów, iż zgodnie z Decyzją NR GL.RZT.70.146.2021, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 13 lipca 2021 r. na terenie gminy Tychy obowiązywać będzie poniżej przedstawiona taryfa, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

I rok:

W okresie od 29.07.2021 r. do 28.07.2022 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,72 10,50 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,83 6,30 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,29 7,87 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,40 3,67 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,72 10,50 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,83 6,30 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,29 7,87 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 5,97 6,45 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,40 3,67 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

II rok:

W okresie od 29.07.2022 r. do 28.07.2023 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,80 10,58 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,87 6,34 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,36 7,95 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,43 3,70 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,80 10,58 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,87 6,34 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,36 7,95 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 6,02 6,50 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,43 3,70 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

III rok:

W okresie od 29.07.2023 r. do 28.07.2024 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody, w rozliczeniach dokonywanych na podstawie odczytu wskazań wodomierza głównego wraz ze stawkami opłat abonamentowych, wynosi:

Taryfowa grupa odbiorców usług Wyszczególnienie Cena/stawka opłaty netto Cena/stawka opłaty z VAT Jednostka miary
Gospodarstwa domowe I Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,88 10,67 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe II Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,91 6,38 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe III Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,42 8,01 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Gospodarstwa domowe IV Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,45 3,73 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy I Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 9,88 10,67 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy II Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 5,91 6,38 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy III Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 7,42 8,01 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy
Pozostali odbiorcy IV Cena za dostarczoną wodę 6,04 6,52 zł/m3
Stawka opłaty abonamentowej 3,45 3,73 zł/odbiorcę za okres rozliczeniowy

 

Taryfowe grupy odbiorców usług

W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wyodrębniono osiem taryfowych grup odbiorców, których charakterystykę obrazuje poniższa tabela:

Taryfowa grupa odbiorców usług Charakterystyka taryfowej grupy odbiorców
Gospodarstwa domowe I Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe II Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Gospodarstwa domowe III Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Gospodarstwa domowe IV Odbiorcy zużywający wodę na cele związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarstwa domowego (cele spożywcze, sanitarne, gospodarcze, itp.), rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy I Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy II Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.
Pozostali odbiorcy III Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – faktura papierowa.
Pozostali odbiorcy IV Pozostali – w stosunku do grupy ,,Gospodarstwa domowe”, odbiorcy w zakresie zbiorowego dostarczania wody, rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza głównego z odczytem elektronicznym (w zł / odbiorcę usług za okres rozliczeniowy) – e-faktura.

 


Źródło : https://rpwik.tychy.pl/