Mieszkańcy Bojszów, Bierunia i Lędzin zyskają nowe połączenie z centrum Katowic.

 


M22: Katowice Sądowa – Międzyrzecze

Linia M22 to jedna z zaplanowanych eMek na zupełnie nowej trasie przejazdu, która do tej pory nie występowała w rozkładzie. Będzie stanowiła rzeczywiście szybkie połączenie między Katowicami a Bieruniem, bo czas ten zostanie skrócony nawet o ponad 20 minut:

  • o 21 minut krótszy czas przejazdu na odcinku Bieruń Plac Autobusowy – Katowice Dworzec: linia 931 + tramwaj – 73 min, a linia M22 – 52 min;
  • o 23 minuty krótszy czasu przejazdu na odcinku Imielin Rynek – Centrum Katowic: linia 149 – 53 min a linia M22 – 30 min;
  • o 17 minut krótszy czas przejazdu na odcinku Kosztowy Rynek – Centrum Katowic: linia 77 – 40 min, a linia M22 – 23 min.

Dzięki uruchomieniu linii M22 mieszkańcy Bojszów, Bierunia, Lędzin, Imielina i Mysłowic zyskają nowe połączenie z centrum Katowic wraz ze zwiększoną częstotliwością kursowania.

Linia M22, po raz pierwszy wyjedzie na ulice 3 lipca.

Trasa linii w kierunku Bojszów: Katowice Sądowa 01B – Katowice Dworzec 05 – Katowice Jagiellońska 01 – Katowice Komenda Policji 01 – Kosztowy Dzióbka 01 – Kosztowy Rynek 01 – Imielin Wiadukt 02 – Imielin Rynek 01 – Imielin Dworzec PKP 01 – Hołdunów Imielińska 02 – Hołdunów Przejazd Kolejowy 02 – Lędziny Pomnik 02 – Lędziny Droga do Górek 02 – Bieruń Plac Autobusowy 06 – Bieruń Ściernie 02 – Bojszowy Gaikowa 01 – Międzyrzecze Gospoda 17;

Trasa linii w kierunku Katowic: Międzyrzecze Gospoda 17 – Bojszowy Gaikowa 02 – Bieruń Ściernie 01 – Bieruń Plac Autobusowy 03 – Lędziny Droga do Górek 01 – Lędziny Pomnik 01 – Hołdunów Przejazd Kolejowy 01 – Hołdunów Imielińska 01 – Imielin Dworzec PKP 02 – Imielin Rynek 02 – Imielin Wiadukt 01 – Kosztowy Rynek 02 – Kosztowy Dzióbka 02 – Katowice Francuska 02 – Katowice Dworzec 10 – Katowice Sądowa 02A;

  • uruchomienie połączenia w nowej relacji;
  • uruchomienie bezpośredniego połączenie autobusowe Bojszów z Katowicami;
  • bezpośrednie połączenie Bojszów, Bierunia, Lędzin, Imielina i Mysłowic z Dworcem PKP i Międzynarodowym Dworcem Autobusowym w Katowicach;
  • zwiększenie liczby kursów między ww. miastami;
  • skrócenie czasu przejazdu na odcinku Bieruń Plac Autobusowy – Katowice Dworzec: linia 931 + tramwaj = 73 min a linia M22 52 min (o 21 min krócej);


Źródło : https://www.metropoliaztm.pl/