TSM Oskard ogłasza zapisy na półkolonie dla dzieci.

 


Dział Społeczno – Kulturalny TSM Oskard ogłasza zapisy na półkolonie dla dzieci.

W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zajęcia plastyczno – techniczne, zabawę w teatr, zajęcia na kręgielni, naukę tańca, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.

Zaplanowano 4 edycje wypoczynku w terminie od:

           I turnus  28.06 – 02.07          Tęcza, Magdalena, Orion, Regina, Uszatek

          II turnus 05.07 – 09.07          Tęcza, Magdalena, Orion, Regina, Uszatek

          III turnus 12.07 – 16.07         Magdalena, Regina, Uszatek

          IV turnus 19.07 – 23.07         Magdalena, Regina, Uszatek

          III turnus 26.07 – 30.07         Tęcza, Orion

          IV turnus 02.08 – 06.08         Tęcza, Orion

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci). Odpłatność dla dzieci członków TSM „OSKARD” za 1 turnus wynosi 90,-zł. (brutto). Pełna odpłatność dla dzieci mieszkańców (nie członków spółdzielni) i osób spoza zasobów w SDK Tęcza, klubach Magdalena, Orion, Regina, Uszatek wynosi 243,25 (brutto). Zapisy przyjmowane są w godzinach pracy placówek i telefonicznie. W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci członków spółdzielni.

Półkolonie skierowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat.

plakat półkolonie


Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/