„Być jak Ignacy” – tyska szkoła w ogólnopolskim konkursie.

 


Uczniowie z SP nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty wzięli udział w ogólnopolskim konkursie „Być jak Ignacy”, nad którym patronat sprawuje Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza. Konkurs służy kształtowaniu troski o planetę, a także propagowaniu wiedzy o polskiej myśli naukowej.

Uczniowie w Szkole Podstawowej z OI nr 35 im. Matki Teresy z Kalkuty w czasie nauki zdalnej mieli dużo propozycji dodatkowych zajęć, konkursów, różnorodnych inicjatyw służących integracji i rozwijaniu zainteresowań (z powodu pandemii w formie online).

Jedną z takich inicjatyw był udział w ogólnopolskim  konkursie „Być jak Ignacy”, nad którym patronat sprawuje Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza. Na potrzeby udziału w konkursie jesienią 2020 r. swoją działalność rozpoczęło Koło Naukowe „Klucz do dobrej przyszłości”. Opiekunem Koła Naukowego jest mgr Ewa Matusik a jego uczestnikami są uczniowie (12 osób) klas 6a, 6c i 6e.

V edycja konkursu trwa od października 2020 r. do końca maja 2021 r. i służy kształtowaniu wśród młodych ludzi troski o planetę a także propagowaniu wiedzy o polskiej myśli naukowej.

W tym czasie uczestnicy konkursu spotkali się z:

 1. Zbigniewem Gieleciakiem – prezesem RCGW w Tychach , który w ciekawy sposób przedstawił udział RCGW w nowoczesnych technologiach. Opowiedział o tyskiej oczyszczalni, która jest biorafinerią i oczyszczalnią inteligentnych rozwiązań. Młodzież dowiedziała się także, że oczyszczalnia produkuje nadwyżkę energii, która wystarcza m.in. na potrzeby Parku Wodnego.
  Tyskie RCGW zdobyło w 2015 r. tzw. Oskara w dziedzinie ekologii. Tę niezwykle prestiżową nagrodę przyznaje Rada Europy. Do tej pory jest to jedyna statuetka zdobyta przez firmę z Polski.
 2. Krzysztofem Zarębą – prezesem firmy „Ekorozwój” w Warszawie, która ma doświadcznia w międzynarodowej współpracy i działaniach na rzecz ekologii.
 3. Maciejem Gramatyką – wiceprezydentem Tychów ds. społecznych, który opowiedział m.in. o planach władz miasta związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i komfortu zwykłym mieszkańcom miasta, pieszym, osobom pragnącym pospacerować po mieście. Młodzież miała okazję zgłosić swoje postulaty i opowiedzieć o swojej perspektywie spojrzenia na miasto. Zwrócono uwagę na dużą liczbę placów zabaw, przeznaczonych dla małych dzieci i deficyt miejsc dedykowanych stricte dla młodzieży.
 4. Tomaszem Nowakiem – dyrektorem KUKA Polska z siedzibą w Tychach. Spotkanie koncentrowało się wokół technologii cyfrowych, robotyki, programowania i automatyzacji. Firma KUKA jest absolutnym numerem jeden w Polsce, w Europie i na całym świecie. Jej polska, główna siedziba znajduje się w Tychach ale także w Stanach Zjednoczonych, we Francji, Argentynie, Australii, Singapurze, Japonii, Kanadzie czy Chinach.

Uczniowie odwiedzili:

 1. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.
 2. Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.
 3. Muzeum Komputerów i Informatyki w Katowicach.

Wśród działań młodych tyszan, podjętych w ramach konkursu znalazły sie takie jak:

 • Poznawanie sylwetek wybitnych polskich naukowców, jak chociażby Ignacego Łukasiewicza właśnie.
 • Tworzenie prezentacji zachęcającej do oszczędzania wody i energii.
 • Teresa Nowakowska z klasy 6c stworzyła prezentację poświęconą wybitnym polskim matematykom.
 • Szymon Koczaja z klasy 6c zaprojektował i zbudował model „pojazdu przyszłości” –  ECOLOT XXI, mającego następujące dane techniczne:
  Załoga: 15 osób (3 pilotów 12 stewardess) + 250 miejsc dla pasażerów.
  Wymiary modelu: długość 64,5cm, rozpiętość skrzydeł 26,5cm, wysokość 10cm
  Wymiary w rzeczywistości: długość 96,75m, rozpiętość skrzydeł 39,75m, wysokość 15m
  Napęd: 2 silniki elektryczne zasilane energią z paneli fotowoltaicznych oraz jeden wodorowy.
  Osiągi: prędkość maksymalna 3.5 Macha.
 • Wanda Zielińska z 6c skonstruowała wiatrak, który wytwarzał energię powodującą świecenie diody.
 • Uczniowie wzięli udział w audycji radiowej wyemitowanej 16 maja w radiu eM.
 • Młodzi tyszanie poznali możliwości samochodu autonomicznego, inteligentnego domu i inteligentnego miasta.
 • Odkrywanie sylwetki i twórczości Stanisława Lema – wybitnego pisarza, któremu poświęcony jest rok 2021,
 • Zaprzyjaźnili się z Kingą i Dawidem – uczniami Technikum nr 3 w Tychach, którzy wraz z wychowawczynią – Panią Bożeną Zyznawską – również interesują się sprawami ekologii.

12 maja odbyło się spotkanie z przedstawicielami klas siódmych i ósmych. Spotkanie poświęcone było tzw. zawodom przyszłości. Organizatorami spotkania było Koło Naukowe „Klucz do dobrej przyszłości” biorące udział w konkursie „Być jak Ignacy”. Do współpracy i współprowadzenia została zaproszona Pani  Ilona Draczyńska – Kubera, będąca szkolnym doradcą zawodowym. Gościem specjalnym była Pani dyrektor Hanna Rabczyńska, która czuwa nad losami uczniów i absolwentów naszej szkoły. W pierwszej części spotkania Ewa Matusik – opiekun Koła Naukowego – przedstawiła interesującą wiedzę na temat potrzeb nowoczesnego, zrównoważonego świata nauki, przemysłu i życia współczesnego człowieka. Swoje informacje poparła wybranymi fragmentami filmików pozyskanych od organizatorów konkursu „Być jak Ignacy”. Poruszone zostały obszary dotyczące odnawialnej energii, ekologii, nowoczesnego transportu i wreszcie technologii cyfrowych, internetu oraz programowania.

Członkowie Koła Naukowego podkreślają, że bardzo dużo nauczyli się w czasie trwania konkursu „Być jak Ignacy”. Regularne spotkania i realizacja kolejnych, fascynujących inicjatyw pozwoliła im oderwać się od pandemicznej rzeczywistości i zintegrować się w osiąganiu kolejnych, ambitnych zadań.

Ewa Matusik bardzo chwali swoich podopiecznych:  – To wspaniała młodzież. Są wytrwali, otwarci na wiedzę i nowe doświadczenia. Rzeczywiście interesują się losem naszej planety i przyszłością myśli technicznej. Zainspirowani osiągnięciami nauki, zainteresowali się możliwościami własnej ścieżki rozwoju.


Źródło : http://umtychy.pl/